Jag och fler med mig har ju verkligen anammat de nya digitala tvåvägskanalerna. Detta ger oss ett påtagligt försprång när det handlar om vilka frågor som ska diskuteras och hur, i synnerhet då PR-branschen är stadd i kraftig förändring. Men en allvarlig bieffekt av denna digitala entusiasm är att det ofta saknas djup i det offentliga branschsamtalet.

Vi ser dessa effekter i form av en utbredd begreppsförvirring kring vad som är vad och ett okunnigt hyllande av det kortsiktiga effektsökeriet. Var och hur en organisation ska synas bör aldrig ses som resultatet av någon kreativ workshop hos byråer som bara säger exakt det kunden vill höra, utan snarast som en logisk följd av ett antal kritiska överväganden.

Vad som håller på att hända är att vi i PR-branschen riskerar att förlora vårt förtroende i den strategiska rådgivarrollen!

Därför blev jag alldeles upphetsad när jag i förbifarten läste Janerik Larssons kapitel i en Precis-publikation från 2004, Lobbyisterna. I sitt kapitel Om att vara rådgivare - åtta teser resonerar Janerik om vad det innebär att vara en strategisk rådgivare. Med en bakgrund som affärsområdesansvarig på Kreab och informationsdirektör på SAF, så borde han veta.

Jag frågade därför Janerik om det vore okej att återpublicera hans åtta teser här på Doktor Spinn och det var det! Tack vare Kaj Flick på Precis är det också möjligt. Ett tack även till Cecilia Stegö Chilo som varit redaktör för publikationen.

Så håll utkik! Med start i morgon och under åtta dagar framåt så publicerar jag Janerik Larssons åtta teser om att vara rådgivare.

Tes 1 - Konfidentialitet är det fundament som en framgångsrik rådgivargärning bygger på

Tes 2 - Rådgivarens verktyg är strukturer och erfarenhet

Tes 3 - I krisen är rådgivaren som viktigast

Tes 4 - Bäst framgång nås genom att både informera och “annonsera”

Tes 5 - Journalister och lobbyister har ofta samma intressen

Tes 6 - Det moderna Sverige har byggts upp av lobbyister

Tes 7 - Rådgivaren måste bottna i sin egen moral - a hired brain, not a hired gun

Tex 8 - Den bästa investeringen är en kommunikationsförsäkring

Similar posts:

This website uses IntenseDebate comments, but they are not currently loaded because either your browser doesn't support JavaScript, or they didn't load fast enough.

PR-nyheterna

{ 1 trackback }

Tes 1: Konfidentialitet är det fundament som en framgångsrik rådgivargärning bygger på
2021-12-03 at 07:31

{ 1 comment… read it below or add one }

Jonas Svedin (4 comments) 2021-12-02 at 19:59

Strålande initiativ!

Reply

Kommentera gärna!

Previous post:

Next post:

<img src="http://www.