Att hålla isär begreppen

by Doktor Spinn on November 23, 2021 · 5 comments

Jag har precis hittat en för mig ny och underbar svensk PR-blogg! Det är Leo Abrahamsson som skriver så här om bilderna nedan:

“För många oinvigda tror jag skillnaderna ter sig otydliga mellan vad som är marknadsföring, vad som är public relations och vad som är reklam ["Ping goes the WP!" Spinns anm.]. De här bilderna borde vara givna till första första Power Point-presentationen på första lektionen, eller föreläsningen, på alla kommunikationsutbildningar. Skillnaderna kan knappast visas på ett tydligare och enklare sätt.”

Amen.

Att hålla isär begreppen: reklam PR marknadsföring leo abrahamsson

 • http://www.kreafonbloggen.se Lena Carlsson

  Kul illustrationer! Men egentligen använder vi väl på svenska inte ordet “marknadsföring” så att det är helt synonymt med “marketing”? Är inte PR en form av (eller “ett sätt att bedriva”) marknadsföring? Precis som reklam, varumärkesbyggande och allt annat som kan sorteras in under begreppet marknadsföring?

 • http://www.doktorspinn.net Doktor Spinn

  Jag tycker du sätter fingret på orsaken kring mycket av den förvirring som just nu råder.

  Faktiskt är de anglosaxiska begreppen mer rättvisande än de innebörder som vi över tid har givit de svenska begreppen. Låt mig exemplifiera:

  Marknadsavdelningen ansvarar för marknadsföringen, det vill säga marknadsaktiviteterna mot marknaden som är den arena där företagets varor/tjänster säljs. I vissa fall, som i till exempel intressentmodellen, så är marknaden inte en plats, utan de människor som köper företagets produkter/tjänster.

  Detta är då alltså “marknadsföring”, motsvarigheten till engelskans “marketing”.

  Annonsering (i meningen köpt medieutrymme, envägskommunikation eller på engelska “advertising”) är i regel ett sätt att nå och informera just marknaden om företagets produkter/tjänster; följaktligen passar annonsering väl in under marknadsföring som begrepp.

  Med PR är förhållandet ett helt annat. En organisation har i regel ett flertal andra intressentgrupper än just - marknaden. Det kan handla om medarbetare, ledning, investerare, ägare, opinionsbildare och aktivister. PR handlar om det strategiska relationsbyggandet och dialogen med dessa grupper.

  Varför fungerar PR bra som verktyg i internkommunikationen, men inte marknadsföring? Svaret är enkelt men ändå svårt; relationer byggs av förtroende och förtroende byggs av tvåvägskommunikation och handling över tid.

  Marknadsföringen klarar inte detta särskilt bra, mycket eftersom disciplinen har en lång tradition av köpt medieutrymme och envägskommunikation.

  Förvirringen kommer av att en del PR riktar sig emot marknaden som intressentgrupp, så kallad marknads-PR. Då handlar det ofta om att få journalister att skriva fördelaktigt om olika produkter och tjänster, det vill säga den minst kvalificerade disciplinen inom PR-yrket.

  Så länge produkterna/tjänsterna är vad de är, så är marknadsföringens jobb att föra ut dem på bästa möjliga sätt på marknaden - och detta gäller förstås även marknads-PR. För detta krävs knappast ledningsförankring.

  Men i kommunikation med till exempel aktieägarna i ett bolag, så duger det inte med envägskommunikation. De är viktiga “stakeholders” och om de inte får gehör för sina tankar och idéer, ja då blir konsekvenserna extremt tydliga. Här krävs tvåvägskommunikation och handling (från ledningen) för att skapa det förtroende som krävs för att skapa och bibehålla de för organisation så avgörande relationerna.

  Det är därför vi PR-konsulter/kommunikationsrådgivare som arbetar mot fler intressentgrupper än enbart marknaden talar så varmt om strategisk kommunikation och vikten av att - i de fall vi inte har direkta ledningsrelationer - marknadschefen har en plats i ledningsgruppen eller allra minst ledningens öra.

  För varumärkesbyggandet så gäller i stort sett samma sak som för PR-arbetet, med den skillnaden att varumärkesbyggandet är ändå mera genomgripande. PR-arbetet är mer av ett dagligt hantverk som syftar till att realisera den grund som varumärkesarbetet förhoppningsvis har lagt.

  Behöver varumärke och PR arbeta ihop? I arbetet med organisationens varumärkesplattform är det bra med olika kompetenser förstås, men i det dagliga arbetet så handlar det ändå om två olika plan. Men precis som PR tangerar marknadsföringen vad gäller marknads-PR, så tangerar PR-arbetet varumärkesarbetet vad gäller förändringskommunikation.

  För organisationer så innebär sociala medier enkelt uttryckt en revolution i det att marknaden inte längre godtar enbart marknadsföring, det vill säga envägskommunikation om produkter/tjänster. Den vill ha dialog och relationer och då inte bara om just produkter/tjänster.

  Men de problem som uppstår kan vi kommunikatörer och marknadsförare tillsammans lösa, samtidigt som vi drar nytta av det faktum att kommunikativa grupperingar, publiker, bildas i en i världshistorien unik hastighet. Men då krävs att vi förstår och respekterar de olika disciplinernas respektive styrkor och svagheter.

  Så för att återkoppla till din ursprungliga fråga:

  Det är endast en liten del av PR-arbetet, marknads-PR, som ryms under marknadsföringen. Resten hamnar utanför. I större organisationer är det därför inte ovanligt med en marknads- och en informationsavdelning. Men vanligast är nog att marknadsavdelningen ansvarar för informationsfrågorna och ett vanligt resultat av detta är förstås att marknads-PR prioriteras.

  Sorry för övertydlighet Lena, men jag lägger ut texten ordentligt eftersom jag misstänker att Newdsesk-Kristofer kommer att plocka upp den gamla debatten om att det inte är någon skillnad på reklam och PR! :)

 • http://www.doktorspinn.net/2010/01/07/att-halla-isar-begreppen-del-2/ Att hålla isär begreppen, del 2

  [...] illustrationer (se illustrationer här, Spinns anm.) Men egentligen använder vi väl på svenska inte ordet “marknadsföring” så att [...]

 • http://www.kreafonbloggen.se Lena Carlsson

  Tack för svar! Ja visst råder en förvirring och visst är det skilnad på marknadsföring, PR, reklam, kommunikation och så vidare - så klart. Oklarheten i hur (och om, varför och när) man bör definiera skillnaderna tycker jag är intressant.

  Jag skulle inte vilja begränsa ”marknaden” enbart till kunder. Som jag ser det kan exempelvis aktieägare, leverantörer osv också vara en del av marknaden. Jag tror inte heller att det går att förenkla och säga att ”marknadsföring” enbart handlar om envägskommunikation. Traditionell reklam möjligtvis, men inte marknadsföring. Vad vore till exempel relationsmarknadsföring, eventmarknadsföring, säljmöten osv utan två- eller flervägskommunikation? (Dessutom är marknadsföring mycket mer än enbart kommunikation, så som jag ser det).

  En begreppsförvirring som också råder är ju den mellan ”marknadsföring” och ”reklam”. Som jag ser det är dessa två inte synonymer. Reklam är en (bland många) form/typ av marknadsföring.

  Flervägskommunikation på marknaden har funnits länge, som jag ser det, det tycker inte jag är något nytt i och med sociala medier. Vidare tycker jag att tvåvägskommunikation och handling över tid även kan sorteras in under ”marknadsföring”. För mig handlar både marknadsföring och PR om långsiktighet, åtminstone om det ska bli bra. Reklam är väl i så fall det område där man oftare arbetar mer på kort sikt.

  Marknads-PR är ett bra ord, men jag vet inte om jag skulle vilja kalla den ”minst kvalificerad”. En intressant fråga är också vad som i så fall är skillnaden mellan marknads-PR och marknadskommunikation.

 • http://www.doktorspinn.net/2010/04/21/an-advertising-break-up-scene/ An advertising break-up scene — Doktor Spinn

  [...] Via Karim Walldén regarding the difference between advertising and PR. [...]

Previous post:

Next post: