Idag fyller jag 29 år. Det jag har lärt mig under det senaste året är att världen aldrig bara är svart eller vit. Tidigare har jag försökt tolka tillvaron genom att förenkla, polarisera och konkretisera, men jag inser nu att världen inte låter sig förstås på det sättet. Den som endast söker efter enkla mönster kommer endast att finna mönster som är enkla. Det är ju det irrationella, intuitiva och komplexa som gör vår värld så fascinerande och fantastisk!

Låt mig ge ett utveckla det något högtravande resonemanget: Det finns en hög och lång bro i Norrland dit många självmordskandidater vallfärdar. Enligt en brandman som ofta deltar i städningsarbetet hoppar ungefär en person i veckan. Därför har kommunen investerat i en galleranordning som nästintill täcker bron. Med min tidigare logik vore detta vansinne - problemet är väl inte att det är lätt att klättra över broräcket, problemet är väl att folk vill ta sina liv? Men så fick jag en dag höra att de boende i villorna invid bron mådde psykiskt dåligt av att höra skriken om nätterna. Utifrån det perspektivet så kanske galleranordningen verkligen gör sitt jobb?

På varje sanning går det minst en ytterligare sanning. Ett vattenglas är alltid halvtomt och halvfyllt på samma gång. Världen är komplex. Det är med ödmjukhet inför denna komplexitet som jag idag ser min plats i allt detta. I den mån det går kan jag skapa mitt eget öde, medveten om att inga handlingar sker i vakuum. Allt påverkar allt och vissa av oss lyckas navigera sig fram på intuition i detta virrvarr av orsak och verkan. Andra hoppar från broar som en sista utväg att återta kontrollen över sitt öde.

Att fylla 29 är således varken svart eller vitt. Jag är ödmjuk, men har ambitioner. Jag är tacksam, men har inte haft tur. Jag är klok, eftersom jag inser hur lite jag vet utan att acceptera det. Och trots att min verklighet aldrig överensstämt med min inre karta, så har jag ändå alltid lyckats ta mig från A till B. Ibland har det varit otäckt, men mod kan inte existera utan rädsla och kontroll kan endast utövas av dem som vågar lita till sin intuition.

Ledorden för mitt 30:e levnadsår blir intuition, ödmjukhet och mod.

Relaterat: 27, 28

Similar posts:

This website uses IntenseDebate comments, but they are not currently loaded because either your browser doesn't support JavaScript, or they didn't load fast enough.

PR-nyheterna

{ 1 trackback }

28 - Doktor Spinn
2021-09-16 at 16:22

{ 0 comments… add one now }

Kommentera gärna!

Previous post:

Next post:

<img src="http://www.