“Bloggare är kastrerade journalister“, skriver Rolf van den Brink, chefredaktör för Dagens Media. Mediesveriges egen alfahanne som blivit “RvdB” med hela bloggosfären fortsätter att provocera.

Utvecklingen går mot att tidningarnas nätupplagor får fler unika besökare än vad pappersupplagorna har läsare. Tittar man dessutom på läsvanorna så får den enskilda artikeln i pappersversionen i regel inte många sekunders uppmärksamhet i snitt. Mot bakgrund av detta borde statistiken för en webbartikel tas på mycket större allvar än Orvesto-siffran för en hel papperspublikation. Lägg därtill att läsarna på nätet får möjlighet att interagera med kommentarer och en ökad möjlighet att söka sig till de nischade nyheter de helst vill läsa. Papperstidningen har en klassisk känsla, men det finns ingen anledning för den att betrakta tryckta medier som mer “riktiga”.

Hur många unika läsare har då en webbartikel? Oavsett vilken publikation du väljer att mäta, så står siffrorna sig väl mot papperstidningen. Men, hur står sig en bloggartikel mot webbartikel? De mest välbesökta bloggarna konkurrerar redan idag på allvar. Ett annat sätt att se på saken är att titta på vilka ämnen som bloggosfären kastar sig över. Hur många har läst om Bodströms senaste utspel på någon blogg? Jämför det med hur många som har läst om samma sak i pressen och fundera.

RvdB kanske borde hitta en ödmjukare stans och fråga sig vad som egentligen är dagens media?

Uppdaterat: RvdB börjar blogga. Go figure.

Pingat på intressant.se. Andra bloggare om , , , , .

Similar posts:

This website uses IntenseDebate comments, but they are not currently loaded because either your browser doesn't support JavaScript, or they didn't load fast enough.

PR-nyheterna

Kommentera gärna!

Previous post:

Next post:

<img src="http://www.