Doktor Spinn kommenterar - 2021-06-05

by Doktor Spinn on 2021-06-05 · View Comments

Public relations - Wikipedia
Det saknades ett inlägg om PR på svenska Wikipedia, så jag skrev ett. Tyvärr har bland annat första stycket skrivits om ordentligt på ett inte så bra sätt. Får hoppa in och ändra i helgen!

Pingat på intressant.se.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
  • Mackan

    Tack, å branschens vägnar, att du orkar ta tag i det!

blog comments powered by Disqus

Previous post:

Next post:

<img src="http://www.