Smurftips

by Doktor Spinn on 2021-10-03 · View Comments

Medlemmar - PR of Sweden
Nu 738 medlemmar på PR of Sweden!

Sveriges Informationsförening Satsa på kommunikation - sök Jerry Bergströms Stipendium
“Jerry Bergströms Stipendium instiftades 2008 till minne av Jerry Bergström, legendarisk företagare inom information/Public Relations. Stipendiet delas ut vår och höst och fonden förvaltas och administreras av Sveriges Informationsförening.”

”Lettermans krishantering kan bli en klassiker”
Fröken Look diskuterar Letterman ur ett kriskommunikationsperspektiv.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
blog comments powered by Disqus

Previous post:

Next post:

<img src="http://www.