Start With a Social Media Policy #PRofWorld
“When it comes to creating a social media policy, there are no more excuses. Regardless of your company’s size, industry or area of specialization, if you want your organization to engage the right way in the social media landscape, then a policy will help to educate and guide your employees. There are many companies that rush to put up their profiles, group or fan pages and jump into conversations. There are also other organizations that realize they are not even having conversations in social networks, yet their employees are already out there talking about the company and the scope of their work, and not protecting what could be company sensitive information.”

If You Only Do One Thing in Social Media #PRofSweden
“If you only do one thing in Social Media, it ought to be SOCIAL MEDIA MONITORING.”

World Cup 2010 Social Graphs #PRofSweden
Bloody brilliant! Via Anders Lundkvist.

”Dags för SVT att leva upp till Public Service-uppdraget” #PRofSweden
“De flesta kan skriva under på att det är en vacker tanke med fritt tillgänglig kultur, men lika många som jobbar i branschen bekymrar sig för intäkterna. Inom öppenhetsrörelsen har man visserligen lösningar på det problemet också, men jag förstår att det finns en oro i de fall man är beroende av att sälja rättigheter för att få bröd på bordet. Poängen är att den problematiken inte alls berör SVT. Försäljning av rättigheter utgör mindre än 2 procent av de totala intäkterna för vår svenska public service.”

Surface of the Earth #PRofWorld
This simply cannot be true. Please say it isn’t so?

NRK har en nettstrategi og oppfyller oppdraget #PRofNorway
“Vi jobber fortløpende med å gjøre hele tilbudet mer rikt på multimedia, mer interaktivt og mer åpent for både publikum og samarbeidspartnere. I tillegg ser vi på hvordan NRK med sine egensaker kan sette dagsorden og legge til rette for meningsfull kvalitetsdebatt på tvers av radio, tv og nett – og det norske samfunnet.”

Branding är ett farligt koncept #PRofSweden
Jag vänder mig emot idén om att ett slutet sällskap sätter sig ned och diskuterar vad ett varumärke ska vara, vad det ska stå för och vad det ska innehålla. Varumärket är ju det som uppstår människor emellan.

Sedan kanske organisationen vill försöka åstadkomma en varumärkesförflyttning, eftersom det sätt som varumärket upplevs på inte stöttar verksamheten så optimalt som det skulle kunna göra.

Hur får man kännedom om sitt eget varumärke? Man lyssnar? Hur får man insikt i vilken typ av förflyttning som vore möjlig? Man lyssnar.

Sedan när det handlar om att rent praktiskt förvalta eller förändra en organisations upplevda varumärke så måste det ske i de arenor där varumärkena existerar - i samtal människor emellan. Här är PR ett viktigt verktygt, men förstås bara ett av flera.

Därför är jag en stark anhängare av att varumärkesarbetet, lyssnandet, analysen och aktivitetsförslagen, att de alltid behöver komma före PR-arbetet (eller vilka verktyg som nu behövs för att fördjupa eller förflytta det upplevda varumärket).

Crisis Communications Planning Essential for High-Profile Athletes #PRofWorld
“Here is a step-by-step guide on how to prepare an athlete for crisis before it hits.”

Den här bloggen tävlar i Cannes Lions 2011 #PRofSweden
Dagens garv. Och jag fick vara “cyber guru Doktor Spinn”. Joråmensåatte. Jag måste bjuda denna yngling på finlunch i sommar så att han fortsätter bygga myten.

Jag inser även att jag måste börja namndroppa Riche, Riche, Riche eftersom jag aldrig blir insläppt där utan fancy sällskap! ;)

A car is not merely a faster horse #inspiration
This is just sooo brilliant!

This website uses IntenseDebate comments, but they are not currently loaded because either your browser doesn't support JavaScript, or they didn't load fast enough.

PR-nyheterna

{ 2 trackbacks }

Vecka 25 - Glad midsommar! - PRODUKTION203
2021-06-24 at 16:44
Tweets that mention http://www.doktorspinn.net/2010/06/23/spinns-smurftips-sommarkollo-profsweden-12/#IDComment81699529?utm_source=pingback -- Topsy.com
2021-06-24 at 23:14

{ 3 comments… read them below or add one }

Micco Grönholm (2 comments) 2021-06-23 at 13:56

Jerry,

Stor tack för länken till mitt inlägg "Branding är ett farligt koncept".

Det glädjer mig att vi verkar vara helt eniga vad gäller faran i dagens (alltså industrialismens) brandingkoncept, och om behovet av en ny, mer ansvarstagande och inlyssnande syn på varumärkesutveckling.

Är förresten din erfarenhet densamma som min: Att branding allt för ofta är mer kosmetiskt förskönande och finurligt kommunicerande än ett uttryck för personligt åtagande och en ärlig och uppriktig vilja att erbjuda värde i ordets vidaste mening?
My recent post Branding är ett farligt koncept

Reply

Doktor Spinn (453 comments) 2021-06-23 at 14:13

Ja - exakt!

Jag upplever att branding ofta används som ett ord för att lägga en plastfilm över verkligheten med inifrån-och-ut-mässiga värderingar och budskap. Att en organisation rakt upp och ned "bestämmer sig" för vilka de är utan att kolla av vilka de upplevs vara.

Så, det är väl så jag själv har sett på branding en tid nu - att den gamla tidens tänk är att varumärket ligger i de egna dokumenten, och den nya tidens sätt att se på saken är att varumärket handlar om vad som ligger i medvetandet hos alla dem som har någon sorts relation till företaget.

Därför tror jag också på starkare synergier mellan varumärkes- och PR-arbetet i framtiden. Att PR-aktiviteterna blir ännu viktigare för att realisera varumärkesstrategierna. Och då genom att skapa möten, delta i samtal, lyssna, lyfta fram andra och så vidare.

Men risken är ju att det nya medielandskapet ses som en ny uppsättning kanaler att trycka ut kosmetiskt framställda värderingar och budskap som är helt främmande för dem man fåfängt hoppas ska sprida dem vidare.

Och ja, jag är nästan övertygad om att vi är eniga - jag läser ju faktiskt allt du skriver som The Brand-Man och även om jag i regel har mina PR-glasögon på mig, så brukar jag alltid tycka att dina tankar passar som en kompletterande pusselbit vid sidan av allt mitt evinnerliga tjat om långsiktighet, lyssnande och relationsbyggande! :)

Reply

Micco Grönholm (2 comments) 2021-06-23 at 18:16

Apropå synergier mellan varumärkes- och PR-arbetet kan det kanske vara kul för dig att veta att när vi (Ericsson, IBM, Intel, Nokia, Toshiba och så jag och Pyramid på ett litet hörn) 1998 lanserade varumärket Bluetooth globalt, valde vi att fokusera varumärkesbygget dels genom PR, dels genom en community (begreppet hade i och för sig inte spridits ännu) för teknologiutvecklarna på världens alla telekom- och IT-företag.

Än idag är PR en strategisk nyckeldisciplin för varumärkesutvecklingen av Bluetooth.

Bara för att nämna ett exempel… ;)

Reply

Kommentera gärna!

Previous post:

Next post:

<img src="http://www.