Lästips för hängmattan #PRofSweden
Mycket smarrigt här! Tack för tips, Micco!

Cluetrain Manifesto på svenska #PRofSweden
Viktigt jobb av Axbom att översätta denna numera klassiska text.

En twittrande lokförare en utmaning för SJ #PRofSweden
Väl fångat av Brit Stakston. SJ-caset lyfter upp en viktig problematik.

Människor i servicebranscher behöver utbildas i inte bara att ge bästa service offline, utan även online. Men samtidigt måste det finnas en gräns. Kan en organisation verkligen “pudla” en gång i timmen på Twitter trots att den som svarar egentligen inte tycker att företaget har gjort fel?

Det är förstås lätt att känna med lokföraren. Plötsligt kan vem som helst slänga ur sig vad som helst. Men det brister nog inte främst i omdömet, utan snarare i synen på det digitala samtalet:

Skulle loföraren ha skällt ut en klagande resenär ansikte mot ansikte inför ett fullsatt tåg? För det är just precis vad Twitter är - ett fullsatt tåg.

SSRS räddar liv och engagerar medlemmar på Facebook #PRofSweden
“Tog bara någon dag innan jag insåg att deras små och till synes enkla uppdateringar på Facebook får väldigt stort genomslag. Det rör sig oftast om vilka båtar som är ute på utryckning men även om bilder/videoklipp från ”fältet” och allmän information om verksamheten. Att man då och då lägger upp statusuppdateringar om båtar som rycker ut gör att det känns realtidshanterat och lite spännande.”

Politisk allsång i Almedalen: Nedräkningen har börjat! #almedalen #PRofSweden
Nu finns sånghäftet att ladda ned!

Interkontextuell referens med popkulturell relevans #vuvuzela
Strange.

Jag, makthavare? #SSBD
“Jag har svårt att acceptera både perspektivet att det pågår en tävling mellan gamla och nya medier, gamla och nya opinionsbildare och de regler och mätmetoder denna tävling i så fall grundar sig på. Det som händer nu är mycket mer spännande än så.”

+1

Lite sommartorka blir det nog #sommarkollo
“Två örnar med koll på en massa inom media, pr och annat som får världen att snurra är Jerry Silfwer och Joakim Jardenberg. Om någon läsare till äventyrs missat dem (inte lätt) är det läge att börja följa nu – ingen sommarledighet annonserad hos någon av dem.”

:)

Webbstrategidagarna - Sociala medier & digital närvaro #PRofSweden
“Den digitala närvaron består inte längre bara av webbplatsen utan av hur din organisation drar nytta av hela webben, t.ex. sociala medier såsom Facebook, YouTube, Twitter, egna sociala applikationer, bloggar, mobila lösningar m.m. Det gäller att arbeta fram fungerande strategier och metoder för att skapa reellt värde med de nya förutsättningarna. Därför har Webbstrategidagarna 2010:2 fokus på sociala mediestrategier och digital närvaro som skapar affärsnytta. Gå på konferensen den 24-25 november och lyssna till tio praktikfall från olika branscher under professionell ledning av Jerry Silfwer, Springtime.”

BloggCamp 2010 #PRofNorway
“BloggCamp er en unik arena til å bygge relasjoner med andre bloggere. Selv om bloggerne uteble så var det flust av rådgivere på Odderøya. PR-bransjen var godt representert på BloggCamp. Even Sandvold Roland fra GK, Vidar Hveem-Seland, Mathias Mikkelsen og Arnt Eriksen fra Sermo, Leonard Kongshavn fra Gambit og Simon Sund fra Prime.”

Propercontent.se och plötslig ökning #PRofSweden
Lycka till med migreringen och tack för en bra blogg! Stay proper! :)

Bara bara ben #stil
Personligen tycker jag Magdalena Ribbings råd var bra. Och så tycker jag att det är skillnad på ben och ben, så i det avseendet är jag väl inte helt pk. Men jag tycker även att regler ska brytas, så länge de bryts av individer som vet exakt vad de pysslar med!

Five Leadership Lessons from the BP Oil Spill #PRofWorld
“Lesson 2: Leaders must recognise when a crisis can’t be spun.”

This website uses IntenseDebate comments, but they are not currently loaded because either your browser doesn't support JavaScript, or they didn't load fast enough.

PR-nyheterna

Kommentera gärna!

Previous post:

Next post:

<img src="http://www.