Spinn’s Daily Smurf Tips

by Doktor Spinn on 2022-01-16 · View Comments

#svpt Hashalbum - A collection of photos from Twitter
Nifty.

PingTags for your LinkedIn Profile
Cool! I never use QR codes myself, but still.

jardenberg kommenterar – 15 Jan, 2011 #jjk [SWE]
Ah, äntligen lite annorlunda åsikter! Jaokim Jardenberg tycker helt motsatt i språkfrågan kring “kuratera”, men gillar inte “filter”. Han har en bra poäng att filter semantiskt innefattar en reduktion av något slag - när vad som händer snarare är att något utvecklas och förhoppningsvis - utvecklas. Men att kuratera skulle vara ett bra ord? Nej, här får vi som nedan antytts gå tillbaka till ritbordet.

Things Real People Don't Say About Advertising
I sooo must do one of these. “Things Real People Don’t Say About PR”:

“I wasn’t going to publish this, but then I saw that the company was ‘leading’.”

“I love the smell of PR in the morning.”

“Don’t tell anyone, but it’s in the press release.”

“I love PR people! Salt of the earth!”

“No thanks, I’d rather go through the PR person.”

“Thank you for reminding me of that press release I got yesterday.”

“Can we go through your work process slide again?”

“Wow! YOU could call ME back?!”

“Man! I was just waiting for a positive spin on this.”

14 Signs You Are a True New Yorker (Manhattaner…)
Brooklyn what?

The Number One Key to Innovation: Scarcity
“Our finding about scarcity, however, gets even gets more interesting when its implication is spelled out: that innovation managers will more often create businesses, services, or products that are successful in the marketplace when they intentionally impose constraints during the development process.”

Yes, well put! I even think we will be starting to see bloggers closing their comment fields after just a couple of days - even bloggers only allowing a select few to comment. I also think we will be dealing even more with exclusivity when it comes to who are influential enough to get information before everyone else? Information is free - yes. But who will do the honors of liberating it first?

Curate blir kuratera på svenska [SWE]
Bra post av den alltid balanserade Hans Kullin och jag om någon uppskattar att språket tas på allvar. Lika mycket välkomnar jag att någon tar sig tid att reda ut begreppen på djupet. Men jag köper inte Språkrådets rekommendation. Det krävs varken överflödiga mängder av vare sig snille eller smak för att inse att “kuratera” inte fungerar - att det fortfarande låter anglifierat så det förslår.

Så jag kommer att fortsätta att tala om “social filtrering” och “sociala filter”. Det överensstämmer bättre med de klassiska analogierna från etermediernas värld med sina brus och medium. Och därtill blir vi heller inte bundna till den digitala världen, vilket bara är bra.

Däremot gillar jag själva definitionen - den flyger. Men Språkrådet får bakläxa, tycker jag.

Jolly good shot, old chap! [SWE]
En mycket god prestation detta, applåder på min ära.

Using Social Media to Manage a PR Crisis
“Twitter moves at the speed of misinformation, and the last thing your company needs during a potential crisis is to lose control of the facts due to rapidly spreading inaccuracies. Better to have a contingency plan in place to mitigate misinformation in advance than to cobble together a response after the story’s already been told.”

The science of the hashtag
“So add this finding to your hashtag playbook: getting a great hashtag in front of the right audience is more important than getting it in front of a big audience. Katy Perry’s 5.2 million followers saw #LessAmbitiousMovies, laughed, and moved on. Lizz Winstead and Barracks O’Bama’s crew of 35,000 saw it—and they made it their own.”

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
  • http://www.kullin.net/ kullin

    Om ordet “kuratera” så tycker jag att det känns som ett ovant ord och lär ta ett tag att vänja sig vid, om det nu fastnar som ett accepterat begrepp, det vet vi ju inte. Hittills har iallafall ingen kommit med något bättre förslag (ord som kurera riskerar ju att blandas ihop med sin andra betydelse). Kuratera är heller inget helt nytt ord, finns omnämnt tidigare både i svenska, finlandssvenska och tror jag även i en variant på danska.

    Jag håller inte med dig om att “social filtrering” räcker. Enligt min mening missar man flera dimensioner, bl a att individen som väljer ut innehållet gör det med viss kunskap i ryggen och även gärna lägger till denna kunskap för att ge ytterligare mening till innehållet - dvs kommenterar och sedan delar vidare. Se även diskussionen i kommentarerna på http://www.jardenberg.se

  • http://www.kullin.net/ kullin

    Om ordet “kuratera” så tycker jag att det känns som ett ovant ord och lär ta ett tag att vänja sig vid, om det nu fastnar som ett accepterat begrepp, det vet vi ju inte. Hittills har iallafall ingen kommit med något bättre förslag (ord som kurera riskerar ju att blandas ihop med sin andra betydelse). Kuratera är heller inget helt nytt ord, finns omnämnt tidigare både i svenska, finlandssvenska och tror jag även i en variant på danska.

    Jag håller inte med dig om att “social filtrering” räcker. Enligt min mening missar man flera dimensioner, bl a att individen som väljer ut innehållet gör det med viss kunskap i ryggen och även gärna lägger till denna kunskap för att ge ytterligare mening till innehållet - dvs kommenterar och sedan delar vidare. Se även diskussionen i kommentarerna på http://www.jardenberg.se

blog comments powered by Disqus

Previous post:

Next post:

<img src="http://www.