Tankeexperimentet Darwin

by Doktor Spinn on 2022-03-23 · View Comments

Ibland brukar jag försöka föreställa mig hur Charles Darwin måste ha känt det.

För när väl idén om arternas föränderlighet infunnit sig, hur skulle den unge Charles någonsin kunna se världen på samma sätt som tidigare? Ifrågasätta den nya världsbilden kunde han ju för all del göra, men tanken om arternas oföränderlighet måste ha blivit honom allt mer främmande.

Det som fascinerar mig med det här tankeexperimentet är två saker. Dels att en hel värld kunde leva med en sådan illusorisk världsbild för bara ett fåtal generationer sedan, dels att så stora delar av denna värld liksom vägrade att ge efter för det obestridligt uppenbara.

Jag undrar, hur gick tankarna hos Darwin? Å ena sidan måste han ha varit uppspelt över sina fantastiska insikter. Å andra sidan förbluffad över det globala samfundets tjurskallighet. Över deras brist på insikt. Det enda vi vet är att han överlät striden åt sina yngre samtida intellektuella.

När jag som 14-åring läste en biografi om Darwin gjorde detta mig arg. Varför slogs han inte mer för sin övertygelse? Istället för att låsa in sig i två decennier för att katalogisera sina bevis?

I takt med att jag blir äldre tycker jag mig förstå honom allt bättre. I dag kan jag själv förstå kraften hos de äldre generationernas prestige. Den intellektuella panten i det gamla. De ekonomiska värden och maktkoncentrationer som ju hotas i varje systemskifte. Att miljoner anomalier inte räcker för att rubba en världsbild om de framförs av bara en individ.

Men visst är det ett trevligt tankeexperiment att föreställa sig att enskilda idéer kan omkullkasta hela världsbilder - även i våra dagar. Men det är kanske också det som är storheten i Victor Hugos berömda citat om att ingen armé i världen kan stoppa en idé vars tid har kommit, nämligen betydelsen av att ligga rätt i tiden.

Tänk dig för en stund att du är en Charles Darwin av din tid. Vad ser du?

Pingat på intressant.se. Andra bloggare om , , , , , , , kunskapssamhället.

Similar posts:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
blog comments powered by Disqus

Previous post:

Next post:

<img src="http://www.