Fogma - allt och inget om marcom
Jag har blivit intervjuad av den nystartade markombloggen Fogma. Du kan läsa den första delen av intervjun här. Jag diskuterar ganska grundläggande grejer.

24 days to Sweden Social Web Camp… and I need your help! | What’s Next
Idéer om sponsorer och annat? Hjälp till här!

Top 10 Public Relations Blogs
Cision missar Brian Solis. Pinsamt - hitta ett mer rättvisande sätt att mäta är rekommendationen.

Rebuilding corporate reputations - McKinsey Quarterly - Strategy - Strategy in Practice
“A perfect storm has hit the standing of big business. Companies must step up their reputation-management efforts in response.”

Corporate Social Media Policy: Top 10 Guidelines
Snyggt exempel på att DELA. Way to go!

Pusha fyller 3 år!
Tänk om det kunde gå att Pusha grejer utan att lämna Reader. Några idéer, någon?

Mediernas och marknadsföringens lågmälda kris – Mattias Östmar
Vi gör i stort sett samma analys, Mattias Östmar och jag. Vi har ännu inte sett “knoppen brista” och vi väntar ännu på en sorts bortre punkt innan skiftet är ett faktum och vi behöver tänka psykografiska grupper (eller “publiker” som vi kallar dem inom PR) och överge det trubbiga demografiska exponeringstänkandet asap. Däremot tror jag att marknadsförarna inte behöver bekänna sig till något av de tre huvudspåren som Mattias ritar upp; om marknadsföringen konvergerar med kundtjänst, affärsutveckling och produktion, då får vi helt enkelt definiera om marknadsföringen först innan vi kategoriserar dem som arbetar inom området. Mattias analys fungerar därför bra på befintliga marknadsförare, men som sagt - snart behöver vi en rad nya definitioner och därmed också nya indelningar.

Bloggtips åt företag i B2B
Bra tips från Niklas Lindh!

This website uses IntenseDebate comments, but they are not currently loaded because either your browser doesn't support JavaScript, or they didn't load fast enough.

PR-nyheterna

Kommentera gärna!

Previous post:

Next post:

<img src="http://www.