Posts tagged as:

janerik larsson

Tes 3: I krisen är rådgivaren som viktigast

by Doktor Spinn on 2021-12-05

8 teser om att vara rådgivare

by Doktor Spinn on 2021-12-02

  • <img src="http://www.