Tes 2: Rådgivarens verktyg är strukturer och erfarenhet

by Doktor Spinn on 2021-12-04

Ur Janerik Larssons kapitel Om att vara rådgivare - åtta teser i Precis-publikationen Lobbyisterna. Detta är del två av åtta.

Vad har en rådgivare i sin ryggsäck ? Hur mycket är ”verktyg” och hur mycket är klokskap och erfarenhet? Jag tror ju att de flesta uppdragen handlar om att snabbt vinna förtroende. Hur man gör det är egentligen ointressant. Är det en ”modell” som skapar förtroendet är det givetvis bra, men min egen erfarenhet är att det är den personliga relationen som är nyckeln till en framgångsrik insats. Först när förtroendet är vunnet finns möjligheten att förmedla kunskap och erfarenheter.

Som kommunikationskonsult stöter du ofta hos kunden på andra rådgivare som i varierande grad har verktyg att hantera kriser. Det är advokaten, bankmannen, managementkonsulten, human resource-specialisten eller någon annan rådgivare. I ett krisförlopp är emellertid kommunikationskonsulten den mest naturliga rådgivaren till VD, inte minst därför denne är bättre ägnad att vara en mera mångsidig och personlig rådgivare än advokaten, bankmannen eller managementkonsulten. I ”lugnare läge” är det givetvis ofta kommunikationsdirektören / informationsdirektören som är rådgivarens uppdragsgivare. Så kan det också vara i ett krisförlopp.

Ett verktyg som man med fördel kan använda inom kriskommunikation är den så kallade intressentmodellen som i grund och botten är något mycket enkelt. Man ritar upp alla företagets intressenter med företaget i centrum, analyserar sedan kommunikationsvägar och rangordnar intressenternas betydelse för det man vill uppnå. Modellen borde vara en integrerad del av varje företags kommunikationsplan, men är det inte alltid.

En god, väl förankrad kommunikationsplan är oftast ett suveränt instrument för att strukturera upp ett företags problematik. Men när man, som jag nu gör, främst diskuterar kriskommunikation så hamnar man ofta i situationer där det ”i princip” finns en plan, men där ett allvarligt händelseförlopp gjort att planen är stendöd. Där kan kommunikationskonsulten göra företaget en stor tjänst. Jag upprepar: göra företaget en stor tjänst. Det är nämligen inte ovanligt att aktörerna i en företagsledning är så fokuserade på sin egen roll, på sina egna problem, att de inte ser till företagets bästa. Rådgivarens roll är i sådana lägen att skapa en tydlig målbild; var ska kundföretaget befinna sig efter krisen? Ur svaren på den frågan kan någon typ av handlingsplan växa fram.

- Janerik Larsson

Tes 1 - Konfidentialitet är det fundament som en framgångsrik rådgivargärning bygger på

Tes 2 - Rådgivarens verktyg är strukturer och erfarenhet

Tes 3 - I krisen är rådgivaren som viktigast

Tes 4 - Bäst framgång nås genom att både informera och “annonsera”

Tes 5 - Journalister och lobbyister har ofta samma intressen

Tes 6 - Det moderna Sverige har byggts upp av lobbyister

Tes 7 - Rådgivaren måste bottna i sin egen moral - a hired brain, not a hired gun

Tex 8 - Den bästa investeringen är en kommunikationsförsäkring

Liknande postningar:

1 Tweet 2 Other Comments

PR-nyheterna

{ 3 trackbacks }

Tes 8: Den bästa investeringen är en kommunikationsförsäkring
2021-12-11 at 18:29
Tes 1: Konfidentialitet är det fundament som en framgångsrik rådgivargärning bygger på
2021-12-11 at 18:40
Tes 7: Rådgivaren måste bottna i sin egen moral - a hired brain, not a hired gun
2021-12-11 at 18:53

{ 1 comment… read it below or add one }

Kommentera gärna!

Additional comments powered by BackType

Previous post:

Next post:

  • <img src="http://www.