Många marknadsförare drömmer om att skapa enorma trafikmängder till sina fina, snygga sajter på webben. Men få talar om hur vi söker, varför vi söker och vad det är som får oss att söka som vi gör.

Ända sedan SEO-proffset Nikke Lindqvist lyfte frågan om Googles sökförslag så har jag funderat över dem. De föreslagna söksträngarna är ju ofta representerade av väldigt många, ofta tusentals träffar, men det är inte den med mest träffar som rankar högst. Men Nikke har sannolikt knäckt nöten genom att konstatera att det sannolikt finns en viss lägstanivå vad gäller träffar och att det finns ett filter, men att det huvudsakliga styrmedlet är antalet sökningar på de specifika fraserna!

Vilket ju är hur spännande som helst ur flera olika perspektiv!

- Det går ju att se att det finns vissa välbesökta strängar som har betydligt färre träffar än de konkurrerande söksträngarna. Möjlighet?

- Marknadsförare som vill förstå vad människor söker efter kan använda detta som ett verktyg i publikanalysen (nej, inte målgruppsanalysen). Möjlighet?

- Vi tvingas inse att människor har förutfattade meningar när de sätter sig ner framför Google, inga tabula rasa här inte. Tänka om?

- Vad kommer först, hönan eller ägget? Vi tvingas inse att bandwagon-effekten antagligen är kraftigare på webben än vad vi tror. Tänka längre?

- Vi ställs inför ett val som marknadsförare. Skapa många sökningar eller pricka redan befintliga volymer. Nya strategiska beslut?

Hur som helst, Nikke är briljant. Nyttiga kunskaper även för en PR-konsult, detta!


Similar posts:

This website uses IntenseDebate comments, but they are not currently loaded because either your browser doesn't support JavaScript, or they didn't load fast enough.

PR-nyheterna

{ 1 comment… read it below or add one }

Marknadsföring 2021-12-05 at 20:16

Han är sannerligen brilljant! All cred till Nikke.

Magnus

Reply

Kommentera gärna!

Previous post:

Next post:

<img src="http://www.