Tes 8: Den bästa investeringen är en kommunikationsförsäkring

by Doktor Spinn on 2021-12-11 · View Comments

Ur Janerik Larssons kapitel Om att vara rådgivare – åtta teser i Precis-publikationen Lobbyisterna. Detta är del åtta av åtta.

(Vill du få tag i boken, surfa till Precis, leta rätt på ständige sekreteraren Kaj Flick och fråga snällt så kanske du får ett ex av Lobbyisterna!)

Jag tillämpade redan som kund till kommunikationsrådgivare en modell som jag fortfarande tycker är ypperlig, men som används alltför sällan. Under den senaste lågkonjunkturen har det även förekommit att företag av sparsamhetsskäl dragit in denna viktiga försäkring.

Jag skulle vilja kalla konceptet för kommunikationsförsäkring. Som VD har du nästan alltid ett behov av ett eget bollplank, av en röst som inte är mantalsskriven i din egen ledning. En friare röst som hela tiden samlar in kunskap från olika delar av näringslivet. Ni ses kanske en eller två timmar i månaden. Alla viktiga frågor kommer upp på bordet. VD får perspektiv i ”lugnt läge” och förberedelser kan initieras med framförhållning.

- Janerik Larsson

Tes 1 - Konfidentialitet är det fundament som en framgångsrik rådgivargärning bygger på

Tes 2 - Rådgivarens verktyg är strukturer och erfarenhet

Tes 3 - I krisen är rådgivaren som viktigast

Tes 4 - Bäst framgång nås genom att både informera och “annonsera”

Tes 5 - Journalister och lobbyister har ofta samma intressen

Tes 6 - Det moderna Sverige har byggts upp av lobbyister

Tes 7 - Rådgivaren måste bottna i sin egen moral - a hired brain, not a hired gun

Tex 8 - Den bästa investeringen är en kommunikationsförsäkring

Similar posts:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
  • http://www.doktorspinn.net/2009/12/02/8-teser-om-att-vara-radgivare/ 8 teser om att vara rådgivare

    [...] Tex 8 - Den bästa investeringen är en kommunikationsförsäkring [...]

blog comments powered by Disqus

Previous post:

Next post:

<img src="http://www.