Alla använder Google…

by Doktor Spinn on 2021-12-11 · View Comments

11039_225483786803_622196803_4209998_5019712_n

Hittat via kollegan Johan Hedberg.

Similar posts:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
  • http://www.sokmotorkonsult.se Magnus

    Spot on, säger ju lite om hur världen förändras, alla har faktiskt inte TV längre.

blog comments powered by Disqus

Previous post:

Next post:

<img src="http://www.