“Sociala medier är en fluga”

by Doktor Spinn on 2021-12-11 · View Comments

Elias Betinakis med veckans i särklass bästa postning - åtminstone av de hundratals texter som passerar revy i min rss-läsare.

Läs hela krönikan hos Intellecta.

Highlights:

Men så länge det kallas för sociala medier och hanteras av kommunikationspersoner kommer det inte att bli mer än smink. Att ett företag gör en reklamkampanj på Facebook i stället för på tv är egentligen ingen förändring och det betyder inte att företaget har förstått något av förändringen.

[...]

Gränsen mellan affärsutveckling, kommunikation, försäljning, hr, csr och marknadsföring har försvunnit. Varumärken och vinster byggs upp av vad företag gör, inte vad de säger.

För första gången kan juridiska personer bete sig som personer.

Tyvärr har nästan uteslutande ”fel” typ av byråer engagerat sig i arbetet med de här frågorna. Det är för få av de ledande byråerna, med tillgång till de högsta nivåerna på företagen som är intresserade eller har någon djupare kunskap om förändringen och utvecklingen. De mindre byråerna som arbetar med marknads-pr och medierelationer är de som har engagerat sig mest.

[...]

För att göra marknads-pr behövs det egentligen ingen djupare kunskap om förändringen på ett filosofiskt plan, egentligen bara taktisk. Men för att åstadkomma de stora förändringarna; när man synar sina affärsmodeller, sitt sätt att arbeta med innovation, sin dialog med alla intressenter, sitt sätt att hantera försäljning och kundservice, sitt sätt att arbeta med public affairs, så behövs det en djup kunskap och förståelse för skiftet. Men det räcker inte.

Det behövs en djup insyn i och access till högsta ledningen.

Amen. “If you want to talk the talk, gou gotta walk the walk.” Inget kommunicerar såsom handling och för det krävs att det digitala PR-arbetet faktiskt är mer än bara snack. Allt strategiskt arbete kräver en stark förankring på ledningsnivå och ofta också - förändringsprocesser.

Similar posts:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
  • http://dagen.se/blogg/emanuel Emanuel

    Åh, det där är så bra. Och så viktigt. Heja Elias!

blog comments powered by Disqus

Previous post:

Next post:

<img src="http://www.