3+3 trender om PR i sociala medier

by Doktor Spinn on 2021-07-03

Jag blev ombedd att skriva ihop en spaning om vilka trender jag ser inom PR och sociala medier till Springtimes nyhetsbrev. Det blev tre trender på kort sikt och tre på lite längre.

Vilka är trenderna på den sociala webben när det gäller organiserade intressen? De närmaste 12-24 månaderna tror jag vi kommer att få se tre huvudtrender inom området.

The Channel Focus Meltdown
I takt med att betydelsen av en digital närvaro blir allt större blir vi samtidigt tvungna att överge kanaltänkandet för att istället välja mer strategiska och affärsnära utgångspunkter för oss som företag och organisationer.

The Cry for Measurability
I takt med att kanaltänket i rask takt överges uppstår ett allt större behov av mätbarhet. Sannolikt kommer inga perfekta mätmetoder att dyka upp - den stora utmaningen blir att hitta metoder som är goda nog.

The Era of Experimenting
I dag har det blivit svårt att stå utanför den sociala webben helt och hållet, vilket i sin tur innebär att många företag och organisationer mer eller mindre tvingas ta initiativ med få ingångsvärden och hög risk. För vissa kommer det att gå bra, för andra – mindre bra.

På längre sikt ser jag tre mer övergripande trender som kommer att påverka våra verksamheter som företag och organisationer, och som vi därför också måste förhålla oss till.

The Human Online Presence
Det är inte bara marknadsmaterialet som flyttar ut på den sociala webben, det är även den proaktiva och uppsökande kundtjänsten. Företagen och organisationerna kommer överhuvudtaget att bli mer mänskliga på webben. Precis som du i en butik möter människor kommer du att göra det på webben.

Social Media Naturals
Företagen och organisationerna kommer att förstå att det är särpräglade individer som är intressanta på den sociala webben, inte företagens egna varumärken. Därför kommer de att bli duktiga på att både externt och internt finna de naturliga kommunikatörerna och förse dem med de resurser de behöver.

Open System Approach
Att lyssna på omvärlden och på riktigt konversera med den innebär att företagen och organisationer tvingas till att lyssna och förändra sig. Negativ feedback kommer inte längre bli något man tar avstånd ifrån på webben, utan tvärtom något som organisationen lär sig hantera.

Pingat på intressant.se.

Relaterade postningar

1 Tweet

PR-nyheterna

{ 1 comment… read it below or add one }

Kommentera gärna!

Additional comments powered by BackType

Previous post: Surftips

Next post: Jag saknar Ari Gold

<img src="http://www.