Tes 7: Rådgivaren måste bottna i sin egen moral - a hired brain, not a hired gun

by Doktor Spinn on 2021-12-10

Ur Janerik Larssons kapitel Om att vara rådgivare – åtta teser i Precis-publikationen Lobbyisterna. Detta är del sju av åtta.

Kan du då eller i andra sammanhang ställas inför etiska problem som gör att du egentligen skulle vilja avbryta samarbetet med en kund ? Det kan handla om en kund som begått egtt brott, på goda skäl misstänks ha begått ett brott eller som du helt enkelt inte får förtroende för. Min erfarenhet är att man ganska omgående får upp eventuella etiska bekymmer på bordet, men det är ju inte en självklarhet. Vad gör man då ?

Jag tror att en snabbskilsmässa är det enda raka. Ingen vinner på att du som rådgivare känner att du tjänar en sak som står dig främmande. Advokaten, som kan försvara de vidrigaste mördare med hänvisning till att lagen ska ha sin gång, har inte sin motsvarighet i kommunikationsrådgivarens verksamhet. Rådgivaren är inte en ”hired gun” som gör allt för pengar.

Att vara kommunikationsrådgivare är krävande. Många och svåra frågor ska ofta hanteras blixtsnabbt. Du måste vara ödmjuk, men också tuff och tydlig. Och du måste alltid vara ärlig mot dig själv. Annars kan det bli elände.

- Janerik Larsson

Tes 1 - Konfidentialitet är det fundament som en framgångsrik rådgivargärning bygger på

Tes 2 - Rådgivarens verktyg är strukturer och erfarenhet

Tes 3 - I krisen är rådgivaren som viktigast

Tes 4 - Bäst framgång nås genom att både informera och “annonsera”

Tes 5 - Journalister och lobbyister har ofta samma intressen

Tes 6 - Det moderna Sverige har byggts upp av lobbyister

Tes 7 - Rådgivaren måste bottna i sin egen moral - a hired brain, not a hired gun

Tex 8 - Den bästa investeringen är en kommunikationsförsäkring

Liknande postningar:

1 Tweet 17 Other Comments

PR-nyheterna

{ 1 trackback }

Tes 2: Rådgivarens verktyg är strukturer och erfarenhet
2021-12-11 at 18:42

{ 1 comment… read it below or add one }

Kommentera gärna!

Additional comments powered by BackType

Previous post:

Next post:

  • <img src="http://www.