Hippiewebben

by Doktor Spinn on 2021-10-10 · View Comments

hippie

Transparens och länkkärlek är heligt på den sociala webben. Det är inte så svårt att förstå varför om bara man ger det en chans. Att länka och lyfta fram konkurrenter, att öppna upp och att vara “vän” med precis alla, ja det är i sanning ett nytt paradigm för det organiserade samhället.

Jag var själv inte med i matchen när hippierörelsen toppade någon gång under 1960-talet, men parallellerna är många bara man är beredd att se bortom de uppenbara teknologiska skillnaderna.

Det hela får mig att tänka efter ibland. För visst tänker vi tillbaka på hippirörelsens gurus med en viss distans? Sannolikt kommer vi att minnas vår tids evangelister. Det manar till eftertanke för den som vill vara progressiv, men inte deterministisk. Upplyst, men inte frälst.

För visst har även vi våra extremkulturella yttringar med våra pirater, modebloggerskor, mediegurus och all denna kollektiva kärlek?

Men, låt nu inte detta förta vår kollektiva glädje och experimentlusta! Hippierörelsen var extremt betydelsefull som samhällsrörelse och många av oss funderar nog sällan över hur viktig den var för vår frigörelse. Precis lika viktig kan hippiewebben visa sig vara!

Similar posts:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
  • http://www.doktorspinn.net/2009/10/30/strategisk-kommunikation-2-0/ Strategisk kommunikation 2.0

    [...] även att webbkulturen är en mycket ung kultur som på inget sätt är helt färdigutvecklad. Just nu råder en sorts hippiewebb, där alla är kompisar med alla och de allra flesta grupperingarna befinner sig i ett sorts [...]

blog comments powered by Disqus

Previous post:

Next post:

<img src="http://www.