Smurftips

by Doktor Spinn on 2022-02-03 · View Comments

"It-drivna projekt inom sociala medier dömda att misslyckas" - IDG.se
Ja, ledsen att jag säger det, men sociala medier är sociala och inte tekniska. Att börja med att sätta upp en plattform här och en plattform där, testades inte det utan framgång 2008? Sociala medier är sociala i första hand - inte tekniska. Företagen har aldrig tidigare bett IT-företagen att sköta de viktiga affärsrelationerna, så det var väl aldrig en god idé från början?

Sedan det här tramset om mikrobloggar? Det handlar om att iinformation och relationer blir allt mer kanaloberoende och snabbrörliga och så varför ständigt detta antingen-eller-tänk?

Fredrik Stenbeck nominerad till YABA – Rösta gärna!
Fredrik har värdefull blogg som jag följer med stor glädje.

The Power of SEO – I’m now a believer | The Home of Peter Shankman – Shankman.com
“I was never a real believer in SEO, thought it was too much math, and figured it better to get people to link to us, which would help grow our ranking in Google. I still DO believe that – no doubt. But I also have been converted. Search Engine Optimization WORKS, and if you’re not including it in your marketing plan, you’re not truly marketing.”

Amerikansk studie: PR-konsulter har hög etisk medvetenhet
“Analysen av resultatet är att framgångsrika PR-konsulter arbetar för att hjälpa sina kunder att ansluta till en större värld, i många fall genom medierelationer och att man då måste skapa och upprätthålla förtroendet hos båda parter och kanske främst hos journalisterna, som redan från början är skeptiska till PR-konsulternas roll och motiv. Har man då inte hög etisk medvetenhet blir man helt enkelt inte långlivad i branschen.”

How to Face Your Critics
Great advice, elaborate. But as so much in PR - easier said than actually done.

Similar posts:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
  • http://sixx.se/nextgen Fredrik Stenbeck

    Tackar för de uppmuntrande orden.

blog comments powered by Disqus

Previous post:

Next post:

<img src="http://www.