Online/Offline
“Med internet har det växt fram en deltagarkultur där alla kan vara med. Om vi tar nyheter som ett exempel, behöver man inte längre förlita sig på att tidningar ska leverera dem. Du behöver inte vänta till imorgon för att få reda på vad som händer idag. Du behöver inte förlita dig på att journalister ska ge dig information, du kan skaffa den själv. Du kan förlita dig på dig själv och dina medmänniskor i den digitala världen. Det har utvecklats till någonting som kan kallas för community-baserad journalism. Vem som helst som är intresserad av vad som helst, kan möta upp folk från hela världen och till exempel blogga om det, och senare sprida det vidare genom sociala medier.”

PR-konsultens tips om källkritik | Stjärnkikarna
Egentligen är det ju spot on att en PR-konsult (jag i det här fallet) tipsar om källkritik. Vi om några vet ju hur nyheter, statistik och “opinioner” blir till.

Woods gör en hundraprocentig pudel | Springtime.nu
Björn Sundberg ger Tiger alla rätt. Och jag har inte sett talet ännu! Måste åtgärdas - känns som ett PR-måste!

Similar posts:

This website uses IntenseDebate comments, but they are not currently loaded because either your browser doesn't support JavaScript, or they didn't load fast enough.

PR-nyheterna

Kommentera gärna!

Previous post:

Next post:

<img src="http://www.