Spinns Smurftips #PRofSweden

by Doktor Spinn on 2022-03-19 · View Comments

Vem är det jag talar med?
Inte världens mest allvarligaste postning kanske, men ändå. Skönt att köra en fredagspostning på kontorstid.

Hello, Halley’s Comet
Oh, man. That’s deep. Via @jocke.

Stenhårda påtryckningsmetoder
“Den stora skillnaden jämfört med Sverige är att ledamöterna faktiskt är där på ett eget mandat och inte på sitt partis mandat. Lokal opinionsbildning – tillsammans med vad ledamoten faktiskt gör och röstar för eller emot – är alltså viktigt på ett helt annat sätt, eftersom det högst påtagligt påverkar chanserna att bli omvald.”

Making Future Advertising Sound Simple
Cooolt Nike-citat!

När TV accelererar människans vilja att lyda
Intressanta resonemang hos Niclas Strandh om hur vi fungerar gentemot auktoriteter.

En bransch i sönderfall
@jocke sätter länkar på mina tankar.

Similar posts:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
blog comments powered by Disqus

Previous post:

Next post:

<img src="http://www.