Gästblogg: Svensk IT-innovationskraft utvecklar PR-branschen

by Doktor Spinn on 2021-08-19 · View Comments

Simon Strand är ett ungt stjärnskott på PR-blogghimlen. Till vardags arbetar han på Prime. Utöver andra projekt efterlyser han bland annat gräsrötter till sin Riksdagen 2014-kampanj. Här begår han gästbloggdebut på Doktor Spinn.

I dag rankade Economist Intelligence Unit och IBM världens bästa IT-länder, utifrån kriterier som företagsklimat, kulturell miljö, regelverk och teknisk infrastruktur (se rapporten här). Sverige kom i topp, med Danmark som god tvåa.

Trots att koncept, text, design inte har särskilt mycket med datorsystem att göra, har Sveriges ledarskap inom informationsteknologi också bidragit till att vi har blivit världens bästa land på digitala kommunikationsstrategier och innehåll.

I andra medier som TV och press driver inte ny teknologi fram nya format. Exempelvis HDTV eller print-on-demand har inte haft någon signifikant inverkan på hur byråer arbetar med koncept och innehåll.

Men på internet korresponderar teknologi och innehåll på ett helt annat sätt. Ta till exempel Farfars kampanj ”Worlds Biggest Signpost”, som bygger på så kallade location-based services – till exempel Gowalla, eller som i det här fallet Nokias navigationsteknik. Kampanjen har vunnit en rad internationella priser i år.

Andra exempel är när teknikutvecklingen i sociala nätverk driver fram nya annonseringsmöjligheter. Med hjälp av till exempel Facebook kan man idag segmentera målgrupper på ett precisare sätt än någonsin tidigare, utifrån en personlig och social dimension utöver den rent demografiska.

Eller ta de moduler som hela tiden skapas för att indexera innehåll eller sammanbinda olika delar av webben. Nyligen kom ”like buttons” som enkelt binder samman poster på en webbplats eller blogg med Facebook och som i genomsnitt ökar antalet referensbesök till en blogg med 50 procent (enligt mashable.com).

Inom betting och annat driver svenska aktörer som Mobenga utvecklingen av mobilplattformer som ökar affärsmöjligheterna och får nya spelformat som live-betting att växa.

Inom ett par år är EU:s satellitprogram Galileo uppskjutet och klart och den precisionsförbättring det innebär, kontra GPS, lär möjliggöra nya slags location-based services. Säkerligen utvecklas många utav dessa i Kista.

Det här är ett antal vitt skilda exempel på hur teknologi skapar nya innehållsformat och således blir relevant för oss inom kommunikation och media, för att de ökar spridningen på vårt innehåll eller bygger image genom att möjliggöra nya kreativa koncept. Inte sällan båda. Därför är det så viktigt för oss kommunikationskonsulter att ha närheten till världsledande IT-företag och medier.

Aldrig har PR-arbete och innehållskoncept varit så beroende av teknik som nu. Teknologiska insikter är förutsättningen för bra kommunikation på webben. Därför ser vi också hur de kommunikationsbyråer som är bäst på att integrera tech-planning vinner mark.

Funktioner och roller som aldrig traditionellt funnits i våra arbetsgrupper måste införlivas. Vissa Facebook-applikationer kan kräva såväl kompetens om plattformens regelverk, juridiska omständigheter på internet, som insikter om hur man bäst omvandlar en idé till en teknisk lösning och så vidare.

Det går naturligtvis att lägga ut dessa delar på en helt annan typ av byrå specialiserad inom systemutveckling eller dylikt. Men så länge det inte finns en funktion, en individ, som kan ”översätta” och kravställa emellan dessa två världar så riskerar resultatet att bli dåligt.

Även om IT och kommunikation är två diametralt skilda branscher, den ena extremt matematisk-logiskt orienterat och den andra extremt socialt orienterat, är de tvingade av webbens förutsättningar att jobba mycket nära varandra.

Så konsulter och köpare inom kommunikation bör nog lägga fler tech-orienterade siter till RSS-läsaren och öka sina kunskaper om IT-utveckling. För det är på den många av dagens och morgondagens kreativa kampanjer vilar.

Similar posts:

  • http://topsy.com/www.doktorspinn.net/2010/08/19/gastblogg-svensk-it-innovationskraft-utvecklar-pr-branschen/?utm_source=pingback&utm_campaign=L2 Tweets that mention Gästblogg: Svensk IT-innovationskraft utvecklar PR-branschen — Doktor Spinn — Topsy.com

    [...] This post was mentioned on Twitter by Jerry Silfwer, Daniel Olemyr. Daniel Olemyr said: Tycker att @simonstrand skriver en grym gästpostning hos @doktorspinn. http://bit.ly/ctTT0L [...]

blog comments powered by Disqus

Previous post:

Next post:

<img src="http://www.