Spinns Smurftips

by Doktor Spinn on 2021-12-27 · View Comments

primegate | om prime, av prime
Bra av Prime att sätta upp den här sajten. På det här sättet kan de dra trafik från de olika artiklarna till sin version av det som utspelats. Och med en bloggsajt av det här slaget får de ett verktyg att delta i debatten med på egen plattform, utan att behöva använda den egna sajten.

Och det allra finaste med kråksången är att om någon söker på “primegate” i Google, så är det otroligt starkt att ha primegate.se, då domännamnet har extremt stor betydelse ur SEO-perspektiv.

En del kanske tycker att detta är överdrivet, men till saken hör att en sajt av det här slaget går oerhört snabbt att sätta upp och dessutom bygger det på ett open source-tema till WordPress, så det är inte många timmars jobb att få upp en sajt av det här slaget.

Bra digital PR av Prime, helt enkelt.

Jag träffade även Jonas Hellman och Fredrik Andersson på Primes NYC-kontor för några veckor sedan och mitt generella intryck av Prime som PR-byrå blir allt bättre hela tiden - mediedrev som Primegate till trots.

Dear Santa: a PR expert’s Christmas wish-list
Amen! :)

This guy really liked his PS3…

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
blog comments powered by Disqus

Previous post:

Next post: