Kotlers tid är förbi

by Doktor Spinn on 2021-10-06

Kotler är över, läser jag på DN.se. Men det hade väl de flesta av oss insett redan? Micael Dahlén, författare av Nextopia, är i alla fall något på spåren när han konstaterar att:

“Generellt tror folk att de kommer att vara mer lyckliga om tre månader än de är i dag, oberoende av när man frågar dem.”

Andra bloggare om , marknadsföring, .

Liknande postningar:

PR-nyheterna

{ 8 comments… read them below or add one }

evelina 2021-10-07 at 00:31

hmm… forskning ligger ju ofta steget efter den observerade verkligheten… lol

visst att han observerar ett hyfsat nytt fenomen i att vissa produkter efterfrågas och i viss utsträckning konsumeras innan lansering…

Men på den handelshögskola jag härbergerar vid kunde man redan i början av detta årtionde läsa kurser i postmodernistisk marknadsföring på tema relations- och upplevelsebaserad marknadsföring… som bl a byggde på en akademisk artikel med titeln ‘Kotler is dead’, publicerad av Smithee redan 1997. Så, nää, det här borde inte ens vara news för den ibland eftersläntrande akademin… =)

Reply   More from author

jonas 2021-10-07 at 07:08

evelina, varför alltid komma dragande med denna postmodernism? årtionden efter att den började poppa upp måste folk hela tiden ta den i försvar, vad säger det? måste vara en rätt kass åskådning som hela tiden måste försvaras och säljas in.. fö har handels just rankats etta i europa i marknadsföring och 13 i världen

Reply

Skrymta 2021-10-07 at 11:13

Akademibeef?

Reply   More from author

Doktor Spinn 2021-10-07 at 14:58

Intressant (apropå akademin) är att Kotler är bärande kurslitteratur i den företagsekonomiska kursen Marknadsföring fortfarande. Eller har kanske handelshögskolorna plockat bort honom från litteraturlistan?

Reply   More from author

evelina 2021-10-07 at 19:27

JONAS,

‘Varför postmodernism?’ Bra fråga. Desto viktigare motfråga: Varför INTE postmodernism??

Förklarar hellre än försvarar den: Världen förändras ju, vi med den och teorierna förslagsvis också. Postmodernismen är väl snarare en liten samling av åskådningar som försöker hantera att världen förändras och att vi därför behöver nya glasögon att betrakta den utifrån. Jag har arbetat med vissa utav dem, därför att de bejakar betraktandet av en komplexitet som akademisk forskning enl mig mår bra av att öppna upp inför (med Kotlers 4P som ett skräckinjagande ex på akademins tendens till grova förenklingar). Jag har också lämnat postmodernistiska teoribildningar bakom mig, delvis därför att de tenderar vara så abstrakta att de blir opedagogiska.

Men i en tid av postmodernism, postpositivism, postindustrialism och numer också post-post-ismer så är det väl på tiden att vi inser att denna postighet uttrycker ett förklaringsvakuum i brist på ord för det pre-something eller actual something som vi redan påbörjat.

JERRY,

jag har inte uppdaterat mig i frågan, men med akademins autonomiska organisation så brukar frågan vila på resp kursansvariga. Då kan det komiskt nog resultera i att man som i mitt fall förväntas rabbla Kotler ordagrant på kandidatnivå, för att på masternivå lära sig att han är ‘död’.

Reply   More from author

PaljettenQ 2021-10-07 at 22:07

Jag håller med Evelina…
Postmoderniteten har inte helt och fullt släppt taget inför något nytt.
Det kommer den inte att göra heller så länge som de strukturer i samhället, ideologier och företagskulturer ser ut som det gör i dag.
Den fragmenterade och “kapade” maktstrukturer gör att de fortfarande passar in i den postmoderna teorin. Oavsett om alla klappar i händerna och säger att den är död. Postmodernismen har en negativklang på alla plan och jag förstår inte riktigt varför, för det är ju just attetyden; “allt är möjligt” som fortfarande råder. Svälj skiten och gå vidare.
Även inom produktutveckling har postmodernismen varit tydlig. Från att ha varit i någonslags balans mellan tillgång och efterfrågan har det nu i denna post-tid kommit att allt mer att handla om att produktionen skapar behov. De till och med kopierar och återskapar produkter/uppfinningar för att hålla kommersen igång. Även gränsöverskridandet mellan gegrer som man kan se passar in i postmodernismen, är den död? Neee, you can´t fool me!
Har ni sett filmen Wagg the dogg? en typisk postmodernberättelse. Värd att se hur som helst.
Nu är jag postpigg och ska presova lite… ;)
Natti

Reply   More from author

Mathias 2021-10-11 at 23:15

@Doktor Spinn: Handels/IFLs Executive MBA kör hårt på Kotler 2008.

Reply

Anders 2021-10-22 at 00:45

Har läst en hel del marknadsföring, både i min grundutbildning och på MBA-nivå - i USA ska tilläggas. Denne Kotler står inte som författare till någon av mina böcker. Visst jag hittar denne Kotler när jag googlar och tydligen är han “viktig”, men trots det har jag hittills bara hört svenskar nämna hans namn. Slump eller anledning?

Reply

Kommentera gärna!

Additional comments powered by BackType

Previous post:

Next post:

<img src="http://www.