I DN diskuterar Sofia Mirjamsdotter de sociala mediernas betydelse för politiken. Intressant resonemang bland annat om social media naturals, som fångas upp även av [s-buzz] som diskuterar det ur ett nätelitistiskt perspektiv.

Intressant även att se hur Sofia använder Twitter för att göra redaktionen uppmärksamma på fel i citat!

Relaterat: Social Media Naturals, Om PR, politik och förtroende, Creating your online ambassadors (Prezi), Aktivera dina ambassadörer i det digitala medielandskapet (Prezi)

Pingat på intressant.se.

Similar posts:

This website uses IntenseDebate comments, but they are not currently loaded because either your browser doesn't support JavaScript, or they didn't load fast enough.

PR-nyheterna

Kommentera gärna!

Previous post:

Next post:

<img src="http://www.