Spinns Smurftips #PRofSweden

by Doktor Spinn on 2021-07-24 · View Comments

Medieträning och hjärnsläpp #PRofSweden
Varför fungerar sällan medieträning när den som mest behövs?

Relevant frågeställning. Först och främst reder jag ut själva syftet med medieträning; att få ut mer av ett givet intervjutillfälle, alldeles oavsett om det blåser snålt eller ej. De positiva effekterna av medieträning märks alltså främst vid mer positiv och proaktiv mediebearbetning.

Vid kriser sätter vi stor tilltro till talespersonen som spelar en oerhört viktig roll, men i kriser är det egentligen viktigare att synas och att kommunicera genom konkret handling, snarare än att säga slipade och välförberedda saker in i en massa mikrofoner.

När Carl-Henrik Svanberg i BP-krisen säger “small people” så är det förstås klantigt, men problemet var snarare brist på kommunikativa handlingar i rätt riktning och det hjälper varken medieträning eller engelskakurser mot.

Kanske var det därför som till och med BPs bildredigerare kände att de behövde trixa med bilderna så att det skulle se ut som om BP gjorde mer än vad egentligen gjorde på plats?

Tips via http://twitter.com/EmmaRonngren.

Should good writing be a core skill for professional communicators? #PRofWorld
“We’re living in this digital age where literacy is a requirement to participate in local and global discussions. Today it’s impossible to expect to be in a communication role and not be expected to write messages on behalf of the your client or employer. Getting it right the first time and being able to reinforce business strategy and commitments is key to success in that social contract. And when times are lean and employers cut staffing, these basic tasks fall back to those remaining in the office; in many cases that’s the middle and senior communication staff. So we can’t let those skills get rusty just because our work has progressed more toward strategy and less on the tactical elements.”

“Writing is at the core of excellence in business, well beyond the contributors of a communicator. Clarity in business leadership requires clarity in business thinking. And unless we write it down, how can we ever think with clarity?”

My answer is, yes. If you can’t articulate your thoughts, than what good are you managing those who can? If you are an otherwise gifted communitcator, but you lack the ability to be clear in writing, than just pick up a couple of writing books, devote some time daily, and then just fucking evolve, ok?

Absurditeterna inom lagstiftningen #pp
Jag har sagt det förut; när Niclas Strandh kommenterar integritetsfrågor ur ett politiskt perpektiv så slår det banne mig gnistor.

BP:s nya pr-fiasko: Fuskbilder #PRofSweden
Ajaj. Kan vi inte börja vara lite snällare mot naturen och ha det som utgångspunkt, så är jag säker på att det över tid kommer att ge god PR åt alla inblandade.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
  • http://twitter.com/ecologythinking @ecologythinking

    Nåt särskilt tips på böcker som kan hjälpa att utveckla skrivandet?

  • http://intensedebate.com/people/doktorspinn Doktor Spinn
  • http://www.doktorspinn.net/2010/07/25/6-lastips-for-att-bli-en-battre-skribent-svpt-profsweden/ 6 lästips för att bli en bättre skribent! #svpt #PRofSweden — Doktor Spinn

    [...] @ecologythinking frågar i en kommentar om jag har några tips på böcker för att utveckla det egna skrivandet. Det har jag så klart! [...]

blog comments powered by Disqus

Previous post:

Next post:

<img src="http://www.