Vilken PR-specialisering ska jag ha? #PRofSweden

by Doktor Spinn on 2021-07-23 · View Comments

När jag pluggade funderade jag mycket över vilken PR-specialisering jag skulle ha.

Skulle jag kanske bli landets främste kriskommunikatör, han som ringdes in mitt i natten för att med fast hand leda företagen ur kriserna? Eller skulle jag jobba som Toby i West Wing med public affairs, talskrivning och lobbying i maktens korridorer? Skulle jag som spinndoktor påverka och kontrollera nyhetsfödet? Eller vara den som med stor kreativ geist skapade morgondagens snackisar?

I början läste jag statskunskap. Sedan letade jag mig igenom biblioteken efter böcker och jag sökte igenom deras artikeldatabaser efter allt som kunde tänkas ha med kriskommunikation att göra. Därifrån övergick det febrila arbetet via issues management till relationer, medielogik och propaganda, allt med inspiration från Marshall McLuhan och Edward Bernays. Jag började intressera mig för marknads-PR och därifrån halkade jag via tafatta studier i företagsekonomi in på corporate communications. Bara för sedan snöa in retorik, dramaturgi och grammatik - kommunikationens ädla byggstenar.

I yrkeslivet handlade mina första kunduppdrag om industriell teknologi och B2B-verksamhet, alltså ingetdera av det jag tidigare hade läst om på universitetet. Och i dag är jag seniorkonsult på en av Nordens finaste PR-byråer med affärsområdesansvar för vårt erbjudande och vår utveckling vad gäller PR i det nya digitala nätverkssamhälle som håller på att växa fram. Och i den rollen upptäcker jag hur allt börjar med internkommunikation och ledarskap.

Vad har allt detta lärt mig, undrar du kanske?

Specialisera dig så sent i karriären som du någonsin kan. Hur bra du blir inom ett PR-område avgörs av hur bra du lyckas applicera dina specialistkunskaper inom andra ämnen. Vilken roll spelar sociala medier för internkommunikationen? För corporate communications? Public affairs och lobbying? För issues management och kriskommunikationen? För medierelationerna generellt?

I rollen som rådgivare kan du aldrig förklara de viktiga detaljernas betydelse om du inte själv ser helheten. Därför är det viktigare att ta sig an PR-studier med en dammsugare istället för med en pincett.

Similar posts:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
  • http://topsy.com/www.doktorspinn.net/2010/07/23/vilken-pr-specialisering-ska-jag-ha-profsweden/?utm_source=pingback&utm_campaign=L2 Tweets that mention Vilken PR-specialisering ska jag ha? #PRofSweden — Doktor Spinn — Topsy.com

    [...] This post was mentioned on Twitter by Jerry Silfwer and Jerry Silfwer, Mikaela Waxin. Mikaela Waxin said: RT @DoktorSpinn: Smurftips: Vilken PR-specialisering ska jag ha? #PRofSweden http://bit.ly/aqZbOc [...]

blog comments powered by Disqus

Previous post:

Next post:

<img src="http://www.