Svenskt Näringsliv rankar MKV-utbildningen på Mittuniversitetet högst i landet när det gäller “samverkan med arbetslivet och möjlighet att få jobb efter examen”. Motiveringen lyder:

Topplaceringen för medie- och kommunikationsvetenskap intar Mittuniversitetet med Informations- och PR-programmet. Det erbjuder studenten obligatorisk och poänggivande praktik i mer än 10 veckor, samt möjlighet att söka extra påbyggnadspraktik efter de tre ordinarie åren på programmet. Studenten har även viss möjlighet att delta i fadderföretagsverksamhet och att genomföra projekt och examensarbeten, som sträcker sig över sammanlagt 40 veckor. Andelen övrig samverkan är dessutom hög. Programmet intar även första platsen i den generella rankningen för samtliga utbildningar och lärosäten.

Ladda ned studien.
Programmets hemsida.

Andra bloggare om , , , , , informatör, kommunikatör, , , svenskt näringsliv.

Similar posts:

This website uses IntenseDebate comments, but they are not currently loaded because either your browser doesn't support JavaScript, or they didn't load fast enough.

PR-nyheterna

{ 1 trackback }

Lång artikel om Prime | Doktor Spinn
2021-12-22 at 15:02

{ 0 comments… add one now }

Kommentera gärna!

Previous post:

Next post:

<img src="http://www.