För bra precis ett år sedan skrev jag en svensk text om PR på Wikipedia. Nu så här 500 ändringar senare tycker jag ändå att ursprungsversionen har stått sig hyfsat. Kanske dags att skriva in något om sociala medier nu?

Andra bloggare om , , , .

Similar posts:

This website uses IntenseDebate comments, but they are not currently loaded because either your browser doesn't support JavaScript, or they didn't load fast enough.

PR-nyheterna

{ 3 comments… read them below or add one }

PaljettenQ (39 comments) 2021-10-15 at 08:21

Verkar vara bra för jag hade behövt googla om det ;)
Antar att ett socialt medium kan vara t.ex. en blogg? *vetgirig*
Upplys mig, tack :)

Reply

Doktor Spinn (463 comments) 2021-10-15 at 08:37

Ah, så gärna! *Mr Självutnämnd Besserwisser* ;-)

De medier som vi idag kallar för traditionella, såsom tv, radio och tidningar (i vissa sammanhang kallas dessa även för gammelmedia) innehåller ett väldigt begränsat mått av interaktivitet. De har blivit bättre på det, till exempel via inringningar, debattartiklar och liveomröstningar. Men i det stora hela är och förblir gammelmedia massmedium i den mening att många människor tar del av envägskommunikationen på en och samma gång utan att nämnvärt kunna påverka innehållet.

Den medietekniska utvecklingen håller på att ändra på allt detta. Dels blir interaktiviteten mycket större, mediekonsumenter kan kommentera och generera eget innehåll. Framförallt styr de utbudet genom sina medieval eftersom konkurrensen för uppmärksamhet är så stor. Och denna konkurrens är i sin tur ett derivat av att alla och envar kan agera som noder, mediedistributörer, i detta nya medielandskap.

Till de nya sociala medierna kan räknas bloggar, vloggar, podcasts, diskussionsforum, communities, e-postlistor, till viss del webbjournalsitik, mikrobloggar, sharing/social bookmarking (sajter där du delar med dig av bokmärken, videos, musik etc.), digg-sajter och så vidare. Sociala medier är helt enkelt interaktiva medier där besökare är medskapare och spelreglerna de samma som i det sociala umgänget IRL!

Reply

PaljettenQ (39 comments) 2021-10-17 at 15:32

Klart som korvspad!
:)

Reply

Kommentera gärna!

Previous post:

Next post:

<img src="http://www.