Det slår mig under en lång promenad att jag närmar mig sociala medier från två håll:

Å ena sidan professionellt. Som kommunikationsrådgivare anser jag det vara min skyldighet att vara uppdaterad kring hur människor kommunicerar med varandra. Att det sker förändringar är inte på något sätt jobbigt, tvärtom är det en - i brist på ett bättre ord - affärsmöjlighet.

Å andra sidan privat. Jag tycker att det är roligt! Det är roligt att ta del av andras människors tankar och idéer, det är roligt att dela med sig av sina egna, det är roligt att prova hur nya applikationer vecklar ut nya världar. Och framför allt annat - det är roligt att bli läst!

Den slutsats jag drar utifrån detta resonemang är enkel om än något långtgående:

De insikter om sociala medier som jag har skaffat mig kommer till 80 procent från mina privata förehavanden och 20 procent från mina professionella. Om vi förutsätter att jag är representativ, så är det med andra ord en förutsättning att leva sociala medier för att förstå dem.

Andra bloggare om sociala medier, pr, public relations, kommunikationsrådgivare.

Similar posts:

This website uses IntenseDebate comments, but they are not currently loaded because either your browser doesn't support JavaScript, or they didn't load fast enough.

PR-nyheterna

{ 5 trackbacks }

Naturals « Doktor Spinn
2022-02-28 at 00:01
En ny sorts granskande journalistik | Doktor Spinn
2022-03-01 at 13:23
Om digitala ambassadörer | Doktor Spinn
2022-03-20 at 07:17
Logic+Emotion | Doktor Spinn
2022-03-21 at 16:28
Comerford om sociala medier | Doktor Spinn
2022-04-01 at 21:01

{ 1 comment… read it below or add one }

omer rosenbaum (23 comments) 2021-12-11 at 12:25

First of all, I apologize for commenting in English. i am still new in sverige.

I think that the problem with new media workers is that you cant really say that you spent certain amount of time for pleasure from social media and the rest of it for business. The barrier between those uses most of the time diminishes. Take for example mashables.com. Many post there can be used both ways.

Reply

Kommentera gärna!

Previous post:

Next post:

<img src="http://www.