Lunchade med före detta PR-kollegan Jonathan Stara som sa något mycket klokt när vi pratade PR: De företag som inte har fattat strategiska beslut om hur de ska förhålla sig till sociala medier ännu - de måste göra det snart.

Detta tycker jag är en viktig insikt. Sociala medier är kanske inte en prioritet för varje verksamhet. Men i en tid där perceptionerna till stor del manifesteras på webben, så har vi nu nått en kritisk punkt där de sociala kanalerna innebär lika stora möjligheter som de innebär risker.

Pingat på intressant.se. Andra bloggare om , , , , , , möjligheter, .

Similar posts:

This website uses IntenseDebate comments, but they are not currently loaded because either your browser doesn't support JavaScript, or they didn't load fast enough.

PR-nyheterna

{ 1 comment… read it below or add one }

Kommentera gärna!

Previous post:

Next post:

<img src="http://www.