5 frågor om socialt kapital

by Doktor Spinn on 2021-12-20 · View Comments

Hej!

Vi är två studenter på  Göteborgs universitet som skriver vår kandidatuppsats i ämnet marknadsföring genom sociala medier. Delar av vårt arbete baseras på åsikter från olika personer som arbetar med sociala medier på ett eller annat sätt. Därför skulle vi uppskatta om du skulle vilja ge dina synpunkter, korta eller mer utförliga, på nedanstående frågor:

1. Hur gör man för att kunna individualisera kommunikationen mellan organisation och användare, så att användaren känner sig speciellt utvald?

Organisationen måste se till att avsätta tid för att möta sina användare. Om organisationen inte anser sig ha tid att prata med de engagerade användare som ju faktiskt tar tid ur sina liv för att kommunicera med organisationen, ja då är det ytterst ledningen och inte kommunikationsfunktionen som ska stå till svars för en sådan strategi.

2. Hur kan ett företag hjälpa sin publik att vara aktiv i exempelvis sin Facebookgrupp? Hur uppmuntrar man publiken till att vara aktiv?

Genom att lyssna och lära av de publiker som redan finns på den sociala webben.Sedan så gäller det att ge dem vad de vill - och gärna lite till!

Det handlar alltså om att tala med människor, inte till dem. Och att sedan i möjligaste mån tillgodose deras behov.

3. Hur väcker man en publiks intresse?

I nyhetsvärlden gäller ju nyhetsvärderingen som ett sorts svar på den frågan. Men det handlar förstås även om att budskapen är anpassade efter de format som finns, allt enligt den traditionella medielogiken.

Men på den sociala webben gäller inte den traditionella nyhetsvärderingen längre. Här bygger istället våra sök- och socialiseringsmönster på vad som engagerar oss - snarare än hur nytt det är. Dessutom är det en ny sorts medielogik där innehåll så mycket lättare dupliceras och distribueras.

Men det behöver inte vara så svårt, den organisation som undrar vad som engagerar människor på den sociala webben behöver egentligen bara lägga örat till rälsen och lyssna ett litet tag.

4. Hur behåller man en publiks intresse?

Publiken måste ha möjlighet att bygga socialt kapital, det är avgörande. Ingen vill socialisera i ett tomt universum, i ett vakuum. Det gäller att se till att i synnerhet superanvändarna kan bygga förtroende hos sin “klan” genom att vara aktiva, annars kommer engagemanget att dö ut.

De aktiva och engagerade måste belönas med status, länkkärlek och ökat inflytande. Enkelt, men ack så ofta förbisett.

5. Finns det några bra knep för att få gensvar på de sociala medierna?

Organisationen gör klokt i att långsiktigt skapa sitt eget sociala universum och att låta de egna medarbetarna befolka detta universum på ett fritt och stolt sätt. När organisationens digitala universum väl bidrar med feedback, ja då är knepet att a) lyssna, b) agera på lyssnandet och till sist - c) kommunicera agerandet!

Tack för att du tar dig tid!
Med vänlig hälsning
Elisabeth Björnram och Michelle Lindholm

Similar posts:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
blog comments powered by Disqus

Previous post:

Next post: