Hej,
Jag deltar i ett projekt med polisen i Lunds kommun för att förbättra dialogen mellan poliser och ungdomar i kommunen. En idé som dykt upp var ifall polisen skulle skaffa en facebooksida. Syftet skulle inte på något sätt vara för att bekämpa brottslighet på nätet, utan för att ge polisen förtroende och möjliggöra dialog. Två problem uppstod. Det första var att vi inte riktigt kunde komma på idéer kring vad polisen kunde göra på facebook. Det andra var att ungdomar generellt sett är fientligt inställda till polisen snarare än positivt inställda. Det tänkte vi oss också skulle skapa problem. Tror du att det går det att överbrygga de här problemen?
Mvh Isak Gerson (pp)
Ledamot för Ung Pirat Lund och Piratstudenterna Lund

Ja. Men jag kan av naturliga skäl inte ge förslag på konkreta idéer utan en sanktionerad arbetsgivare, i synnerhet inte via tredjepart som här.

Vad jag däremot kan säga är att arbetet måste börja djupt, djupt inifrån. Det kommer inte att duga med öde kampanjsajter, utan sociala medier präglas av den mänskliga närvaron och den ostrukturerade turtagningen i konversationen. Polisen måste helt enkelt vara beredda att kommunicera. Vilket i praktiken innebär att det måste vara beredda att avsätta tid och resurser till att möta människor på de plattformar som skapas.

Med en närvaro på Sveriges största digitala nätverk av människor, hur hanterar polisen digitala rop på hjälp från nya generationer människor som använder Facebook naturligare än telefonen?

Här krävs organisatorisk frihet under ansvar på individnivå. Styrdokument och utbildning. Politiska beslut. Att ta en så pass viktig myndighet ut på den sociala webben förpliktigar.

Självklart ska lokala initiativ till medborgardialog genomföras - också i sociala medier. Men fundera inte så mycket över vad organisationen ska säga i den där tilltänkta Facebook-sidan, utan lägg kraften på att göra dem som driver den tillgängliga.

Att tveka inför satsningen av oro över att få kritik från dem som ogillar polisen säger oerhört mycket om en långt större problematik som kommer att finnas där alldeles oavsett Facebook. Jag kan inte särskilt mycket om polisiärt arbete, men jag vet om kommunikation att lyssna är ett bra första steg när någon är arg på dig.

Similar posts:

This website uses IntenseDebate comments, but they are not currently loaded because either your browser doesn't support JavaScript, or they didn't load fast enough.

PR-nyheterna

{ 2 comments… read them below or add one }

Isak Gerson (1 comments) 2022-05-12 at 12:17

Tack så jättemycket för svar :-) Jag har skickat länken till de andra i arbetsgruppen.
My recent post Jag ser bara mitt verklighetens folk

Reply

Doktor Spinn (443 comments) 2022-05-12 at 13:34

Tack för frågan - sorry att det lite tid att svara!

Reply

Kommentera gärna!

Previous post:

Next post:

<img src="http://www.