Är allt ödesbestämt?

by Doktor Spinn on 2021-10-13

Hur många av er tror på ödet och hur många tror att det är slumpen som styr vår tillvaro?

Det är PaljettenQ som undrar (och det är jag som vardagsfilosofiskt fastnar på kroken):

Själv tror jag på ödet. Ett tärningskast är aldrig slumpmässigt; utfallet beror på miljarder variabler. Alla dessa variabler skapar en illusion om en slumpmässighet som egentligen inte existerar.

Däremot kan inte allt sägas vara förutbestämt. Detta beror helt enkelt på att naturen inte “bestämmer” saker. Ödet är därför det oundvikliga resultatet av miljarder och åter miljarder kedjereaktioner som samverkar.

(Läs PaljettenQ:s blogg förresten. Den är klok, självdistansierad och alltid intressant illustrerad. Jag tror hon blir en superstar i bloggosfären snart.)

Mest kommenterat

{ 1 comment… read it below or add one }

Simon (3 comments) 2021-10-15 at 17:26

Hur kan det var både förutbestämt (öde) och slump? Eller menar du att det förutbestämda (ödet) bara är ett naturligt resultat av föregeånde händelser?

Att tro på ödet torde innebär att man inte kan anse sig ha någon fri vilja heller, eftersom alla dina tankar kommer utifrån variabler och händelser som i teorin är möjliga att räkna ut, och därför inte skapade eller slumpmässigt påkomna. Lika så torde vi kunna strunta i att uppmärksamma bra idéer, eftersom de “ändå skulle komma”.

Eller?

Kommentera gärna!

Previous post: Nytt PR-community!

Next post: En uppenbarelse, John

<img src="http://www.