PR-uppsatser.se

by Doktor Spinn on 2022-01-06 · View Comments

Som jag lovade för några dagar sedan har jag nu satt upp PR-uppsatser.se, en enkel sajt där PR-studenter kan ladda upp sina alster. I dessa digitala dagar är det synd och skam om information som arbetats fram och sammanställts med stor möda faktiskt inte ens blir någorlunda sökbar.

Därtill skrivs det ju inte så många PR-uppsatser under ett år, så det känns rimligt att samla dem överskådligt på ett ställe. Och så har ju Precis fått rikligt med länkkärlek, så jag hoppas Kaj Flick & co blir glada!

Now go create.

Similar posts:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
  • http://www.nordisk-kommunikation.se Jonas Mauritzson

    Bra initiativ!

blog comments powered by Disqus

Previous post:

Next post:

<img src="http://www.