Opinionsbildning 2.0

by Doktor Spinn on 2021-09-06

Ser att oppositionen formerat sina styrkor och manifesterat det i en gemensam rödgrön blogg. Vad som postas är texter som andas av talad politisk retorik eller debattinlägg, därtill med det något ovanliga greppet att ha flera undertecknare till varje postning - ungefär som på DN Debatt.

Jag förstår hur man har tänkt här.

Jag förstår också vilket jobb det måste ha varit att enas om denna plattform och att enas om inriktning och formen för publicering och samarbete. Det kan verkligen inte ha varit en promenad i parken.

Därtill: Alla kanaler ut till väljarna år av godo. Hellre en för mycket än en för lite.  Därför ska initiativ som detta i första hand applåderas så här från sidlinjen.

Men hur pass väl kommer den rödgröna bloggen att fungera? I gammal socialdemokratisk anda så har oppositionen på detta sätt satt upp en lysande röd signalboj för alla andra oppositionsbloggare att rätta in sig efter. Retoriken handlar mer om att ta ut riktningen än om att lyssna på de social media naturals som finns i de egna leden.

Visst kommer de att länka upp denna bloggen och ge den digitala juice den behöver för att vara en del av den politiska agenda-settingen, men det måste ändå konstateras att postningarna lika gärna hade kunnat göras på Newsmill, Second Opinion eller varför inte som gäspostningar hos oppositionella bloggare med befintliga förtroenden hos sina egna respektive klaner?

Om jag vore oppositionens spinndoktor så skulle jag ha gjort så här:

1. Samla nyckelpersoner för att få en insikt i den övergripande strategin inför valet 2010. Vad kommer att ske när? Vilken retorik kommer att användas och vilka frågor ska neutralisera alliansens utspel? Och så vidare.

2. Sedan skulle jag göra ett socialt mediesök och en analys med tillhörande publiksegmentering. Vad kännetecknar de kommunikativa mönstren hos de aktiva publikerna på den sociala webben? Research, research, research.

3. Med kunskapen bygger jag en påverkarkarta. Var hittar jag latenta publiker och swing voters? Vilka är omöjliga att vinna och bör isoleras? Vilka är redan “frälsta” och därmed i mindre behov av övertalning? Resurser ska allokeras - jag behöver förstå hur.

4. Jag arbetar tillsammans med pressekreterarna och ansvariga för sociala medier fram en short list med tänkbara ambassadörer, individer med en naturlig fallenhet att kommunicera via sociala plattformar på webben. Majoriteten av dessa ambassadörer existerar redan i form av inflytelserika oppositionsbloggare, men egna plattformar är ingen begränsning.

5. Jag säkerställer att det representerat finns en flora av frivilliga kompetenser, allt från kodknackare till formgivare till PR-konsulter och kommunalpolitiker. Kraften ligger i de samtal dessa remarkabla människor kommer att ha med varandra, det är den kraften vi vill åt.

6. Jag frigör resurser och ser till att dessa används för att koppla dessa säg 150-350 social media naturals samman. Det kan handla om möten digitalt eller analogt, i formella och informella kanaler. De pratar i viss utsträckning redan med varandra på olika sociala nätverk, men med resurser skulle jag kunna skapa förutsättningar för att fördjupa och accelerera relationerna dem emellan.

7. Med gemensam länkkraft över både synliga och osynliga samarbetskanaler blir denna sociala koalition av ambassadörer en kraft att räkna med i sig själva och deras engagemang kommer att få bränsle enbart av det faktum att de märker att de kan påverka den mediala agendan på ett högst påtagligt sätt.

8. I det här läget finns det ingen anledning (eller möjlighet) för mig att påverka den social public policy som organiskt växer fram i nätverket. Vad jag kan göra i det här läget är att utnyttja mitt strategiska inflytande på pressekreterna och sociala medieansvariga. Klyftan mellan den traditionella maktsfären och den sociala politiska svärmen vi tillsammans skapat är viktig att överbrygga, men kräver fingertoppskänsla.

9. Politikerna kommer sannolikt att vilja dominera svärmen, men här gäller det att rådgivaren (i det här fallet jag) är stark internt och kan sätta stopp för sådana försök. Politikerna får acceptera att de förlorar makt till svärmen, men om de aktivt kunskapsdelar och lyssnar så belönar svärmen politikerna med att ge dem ett ökat inflytande.

9. I det här läget handlar det om att dela trafik från partiernas välbesökta förstasidor till svärmen. Eller varför inte en 24/7-hjälpjour för domän- eller Wordpress-problem? Kanske en utbildning? Inspirationsresor? Resurser ska användas kreativt dels i det strategiska grundarbetet, dels i det långsiktiga efterarbetet som smörjmedel - inte primärt som dyrköpt kampanj- eller top down-kommunikation.

10. I valupptakten kommer saker och ting att börja snurra allt snabbare och de traditionella politikerna har då mycket större möjligheter att snabbt kunna nå ut på rätt sätt i rätt tid med svärmens hjälp. Därför vill jag till exempel hellre se Mona Sahlin gästblogga hos Jonas Morian än att resurser läggs på pressekreterarskrivna location tweets från hennes campaign trail.

Relaterade postningar

13 Tweets

PR-nyheterna

{ 14 comments… read them below or add one }

10 Omer Rosenbaum (34 comments) 2021-09-06 at 16:09

Om den rödgröna aliansen gjörde de här ovanpå till idag det är hopplöst för de. Obama t.ex började hans otrolig kampanj 2006.
Ingen fara Sahlin, 4 åren mer på opositonen bänken passa dig bättre.
Omer Rosenbaums senaste postning: The One liner guy

Kommentera gärna!

Additional comments powered by BackType

Previous post: Smurftips

Next post: Smurftips

<img src="http://www.