Mikael Theander 2022-01-23 at 19:57
Finns det någon grund för boken “The rise of advertising, the fall of PR” påståenden?

Vad jag tycker om Stefan Engeseths intellektuella våldtäkt på Al och Laura Ries amerikanska förlaga har jag förklarat utförligt här. Det kommer att bli intressant att mötas i debatt på Communicare 2010 där vi bägge är talare.

Björn Lindblom 2022-01-24 at 10:44
Public Relation – hur jämlik kan den relationen vara?

Det är generellt för lite fokus på relationer i PR. Det som är intressant med relationer kan diskuteras med olika typer av nätverksteorier, vilket ju görs flitigt i dessa digitala dagar. Men relationer handlar lika mycket om maktteorier.

Ofta förordas ju dialogen, i synnerhet av den moderna PR-teorins fader James E. Grunig som ju argumenterar för att symmetrisk tvåvägskommunikation är den mest verkningsfulla av kommunikationsformer. Men kritiken mot just den här idealmodellen är att mänskliga relationer aldrig är helt jämlika ur ett maktperspektiv.

Så svaret på din fråga måste sägas vara, nej. Relationerna är i praktiken aldrig jämlika, men det är också det som är det fascinerande med PR - att rollerna faktiskt kan förändras till förmån för den som kommunicerar bäst och smartast - och inte alltid till fördel för den som har mest pengar.

Katarina 2022-01-24 at 12:01
Hur vet man om man har gjort bra PR eller dålig?

Ibland är PR-aktivitetens synliga resultat så otvivelaktigt postitivt för verksamheten att det inte råder något tvivel. På samma sätt är det ofta ganska lätt att känna igen en PR-katastrof när den uppdagar sig eller är på väg att göra det.

Men det är inte alltid solklart och då landar vi förstås på diskussionen om mätning.

Mätdiskussionen har två huvudsakliga problemområden:

1. Kausualiteten. Vi vet att PR-aktiviteten A har genomförts och vi kan mäta skeendet B. Men hur kopplar vi ihop A och B? Och hur vet vi att det bara var A som gav upphov till B? Enkla frågor, men ojojoj vad svårt att landa i den här diskussionen.

2. Effekten. Det är svårt att bestämma vilken effekt som ska härledas. Just nu är det populärt att försöka överföra det ekonomiska begreppet ROI (return on investment) till relation och kommunikation, men det resulterar i sig i fler frågor än svar. Sveriges Informationsförening gjorde en gång ett försök med Return on communications (ROC), men metoden fick aldrig fotfäste.

Själv är jag pragmatisk. Ingen metod kan garantera en hundraprocentig kausualitet. Och då ska man även komma ihåg att kostnaden för att mäta effekten ökar brant ju närmare 99,999 procent man kommer.

I de fall där jag får föreslå mätmetod försöker jag därför se till att plocka fram så många relevanta men billiga mätpunkter som möjligt. Sedan ser jag till att göra en nollmätning i relation till något. Sedan låter jag de olika mätpunkterna, alla med uppenbara brister var för sig, bilda en starkare och mer rättvisande bild tillsammans efter aktivitetens genomförande.

Men som sagt, detta är när jag har möjlighet att påverka mätmetod. Annars är jag tvungen att klistra in och räkna antal klipp i färdiga Excel-mallar som vilken PR flack som helst.

OSCAR 2022-01-24 at 12:52
Vad är den bästa strategin för att integrera content marketing och search marketing? Även går det att särskilja begreppen content marketing och relevance marketing, jag kan tycka att de filosofierna är snarlika och röriga att särskilja…

Content, search och relevance. Det låter SEO-relaterat, onekligen. Och SEO som disciplin är ju till och med yngre än PR-branschen, så därför kanske vi får leva med att det är lite struligt och otydligt med definitionerna ett tag till.

Men jag har ifrågasatt relevansbegreppet tidigare, kanske det kan ge några ledtrådar till hur jag tänker?

Lorraine Sauvy 2022-01-24 at 19:18
Hej Dr Spinn! Hur ser du på varumärkesinkongruent kommunikation? Hur hittar man balansen mellan att vara för enhetlig och att vara för inkongruent?

Enhetlighet är ju någon sorts dygd, det tycker jag verkligen. Människors uppmärksamhet är en sällsynt och dyrköpt vara, så det gäller att inte slösa med de sekunder som står till förfogande. Ta till exempel om ett företags interna kommunikation drar åt ett håll och den externa kommunikationen åt ett annat - det är helt enkelt inte bra.

Men däremot tycker jag att det blir oerhört tråkigt om ett företag upprepar sig självt. Och jag tror starkt på ambassadörstanken och på pluralistisk kommunikation, det vill säga att många olika röster tillsammans ger en klar och tydlig bild av ett företag. Detta är en av de stora orsakerna till att jag tycker att sociala medier är fantastiskt för företagskommunikationen; det är oklokt att tvinga de anställda att säga saker, lita på dem istället och jobba långsiktigt på relationen till dem istället.

Så det är väl så jag skulle säga att man hittar balansen. Sträva efter att göra organisationens officiella kommunikation enhetlig, men aldrig utan att först se till att den överensstämmer med vad organisationens ambassadörer fritt tycker och känner kring varumärket.

Mathias Karlsson 2022-01-25 at 10:59
Det är nu år 2010. Varför är det fortfarande viktigt att anlita PR-experter när vi som företag kan driva en stor del av vår marknadsföring själva genom alla de sociala medier som finns där ute?

Därför att konkurrensen är hårdare än någonsin och sättet att konkurrera handlar i allt större utsträckning om att kommunicera smartare än konkurrenterna. Sedan är du förstås som företag fri att välja om du vill ta professionell hjälp eller inte.

Men märk väl att du aldrig är fri att välja om huruvida din konkurrent anlitar mig eller inte, och det är väl någonstans där det börjar bli allvar av det hela, antar jag.

Doktor Spinn är nominerad i Daytona YABA. Om du gillar PR - lägg din röst på Sveriges hårdast arbetande privata PR-blogg här. Evig länkkärlek ligger i vågskålen.

Similar posts:

This website uses IntenseDebate comments, but they are not currently loaded because either your browser doesn't support JavaScript, or they didn't load fast enough.

PR-nyheterna

Kommentera gärna!

Previous post:

Next post:

<img src="http://www.