Repost: Vem är det jag talar med?

by Doktor Spinn on 2022-03-21 · View Comments

Den här postningen publicerades ursprungligen på Springtime-bloggen.

Gränsen mellan privat och professionellt på den sociala webben är ju inte alltid helt solklar, som ju de flesta av oss vet vid det här laget.

En detalj som jag har reagerat över är de stora möjligheterna till synkning av olika  webbkontaktregister. När du registrerar dig på en ny social plattform så kan du ju ofta importera dina kontakter från andra, ofta mer etablerade nätverk på webben, som till exempel TwitterFacebook, LinkedIn, Friendfeed, Youtube och Flickr.

I min telefons kontaktbok har jag till exempel uppgifter som jag en gång i tiden matade in när jag precis skaffat min första Hotmail-adress. De olika importeringsteknologierna blir samtidigt allt bättre på att konsolidera och slå samman dubletter, allt utan att väsentlig information går förlorad.

Det här innebär bland annat att det mycket väl kan vara din profilbild på Facebook som dyker upp i dina affärskontakters Outlook eller i dina kunders Iphone när du ringer dem – utan att du själv har en aning om att så sker.

Självklart ska vi alla få uttrycka oss personligt på den sociala webben. Men privat på riktigt, nej det blir det nog aldrig i denna vår nya digitala värld.

Det kan vara både roligt och relationsskapande för dina affärskontakter att få se en personlig sida av dig, men det är nog inte så dumt att emellanåt fundera över hur dina privata förehavanden påverkar dina professionella - och vice versa!

Similar posts:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
blog comments powered by Disqus

Previous post:

Next post:

<img src="http://www.