Smurftips

by Doktor Spinn on 2021-09-27

IBM Study: The end of advertising as we know it
“The next 5 years will hold more change for the advertising industry than the previous 50 did.”

Oro, okunskap och sociala medier
“Sociala medier har mycket gemensamt med telefonen. På gott och ont, kanske man skulle kunna påstå. Faktum är ju att telefoner också är ett hot. Men tänker man ens i de banorna? Telefoner kan, precis som sociala medier, orsaka mindre produktiv personal och att företagshemligheter sprids. Ändå skulle inget företag på fullt allvar fundera på att dra in företagets telefoner.”

Dear CEO’s, Board Member and Top Management – what’s more important? Wine or Change?
Alltid läsvärt hos Johan Ronnestam.

Mest kommenterat

2 Tweets

PR-nyheterna

{ 2 comments… read them below or add one }

Kommentera gärna!

Additional comments powered by BackType

Previous post: Smurftips

Next post: Geek-TV!

<img src="http://www.