Dagens aha-upplevelse!

by Doktor Spinn on 2021-07-21

Joakim Jardenberg skriver i en kommentar:

“Microbetalningar är inte heller modellen. Google tar inte betalt per sökning av användaren. Det finns de som vill betala för tidningarnas publik, precis som det finns de som vill betala för Googles publik. Vi måste 1. se till att ha den publiken, 2. se till att kunna sälja den på ett bra sätt (motsatsen till idag), och 3. se till att våra kostnader möter den nya ekonomiska ramen. Men det har jag sagt så många gånger att det börjar bli löjligt.”

Jag tror det finns en poäng i att fortsätta att säga just detta. Jag är flitig medverkare i flera av de konversationer som Jardenberg startar, men det slår mig att det är lätt att ständigt tänka annonseringsintäkter - rent reflexmässigt.

Därför inser jag att det finns en poäng i att uttrycka sig att sälja den publik som byggts upp.  För - vilket jag inser nu - det måste ju finnas tusentals sätt att sälja en publik - utöver annonsering!

Att kapitalisera på en “klans” uppmärksamhet är ju ur det perspektivet intet nytt under solen. Annonsering är ju absolut ett sätt, men det är ju samtidigt en enväga kanal. De som bemödat sig om att skapa sig ett antal publiker borde rimligen också kunna kapitalisera på publikernas input.

Däri ligger ju redan journalisternas uppdrag att bevara och bevaka ett förtroende. Hur de väljer att kapitalisera på förtroendet måste  ju i alla lägen vägas mot frågan - tär detta på några för oss viktiga relationer/förtroenden?

Hela resonemanget/kedjan förklarar på samma gång hur gratis blir ett konkurrensmedel och varför det är så betydelsefullt att värna sina digitala ambassadörer ur ett - ja, faktiskt - säljdrivande perspektiv.

Min poäng är denna: Innan jag läste denna kommentar så hade jag ett mentalt likhetstecken mellan att kapitalisera på läsare/lyssnare/tittare och annonseringsintäkter. Trots att detta ligger en bra bit från min affär som PR-konsult så var min gamla analys slarvig - men lyckligtvis tillrättalagd nu!

Ergo: Det är nog inte löjligt att fortsätta förklara detta för alla dem som behöver höra det - det är nog snarast absolut nödvändigt. Och ju fler vi blir som fattar galoppen, desto större chans till en förändring innan det är alldeles för sent!

Pingat på intressant.se.

Relaterade postningar

1 Comment 1 Tweet 3 Other Comments

PR-nyheterna

{ 5 comments… read them below or add one }

2 Joakim Jardenberg (10 comments) 2021-07-22 at 03:31

Hmm. Har jag kanske tagit för mycket för självklart? Jag tycker ju att jag varit tydlig med att annonsintäkter bara är ett sätt att tjäna pengar på sin publik. Men Jerry påminner mig om att jag misslyckats med uppgiften att förklara hur fel det är.OK, tillbaka till ritbordet. Kanske…

This comment was originally posted on FriendFeed

3 Per Åström (1 comments) 2021-07-22 at 08:19

Dina kommentarer och länkar publiceras precis när jag vaknar i semestertider. I augusti får du justera tiden lite ;).

Tack - de ger en intressant sammanfattning till vad som snappats upp!

This comment was originally posted on http://jardenberg.se/)“>jardenberg unedited

4 Fredrik (4 comments) 2021-07-22 at 08:24

Det är otroligt tidsbesparande när man hittar bra "Kommentar" sidor.
I många fall så ger det mig en bra översikt på läsvärda länkar utan att behöva läsa en massa skit.

Tack Joakim!

This comment was originally posted on http://jardenberg.se/)“>jardenberg unedited

5 deeped (10 comments) 2021-07-22 at 19:13

Well. Det kändes när jag skrev den som om jag borde fortsatt men det börjar bli lite väderkvarnsstångande över det hela. Mikrobetalningar är en väg att gå är kanske mer rätt att säga.

This comment was originally posted on http://jardenberg.se/)“>jardenberg unedited

Kommentera gärna!

Additional comments powered by BackType

Previous post: Surftips

Next post: Surftips

<img src="http://www.