Postningar taggade med ‘mittuniversitetet’

Branschrådet

Tuesday, September 30th, 2008

Jag var på branschrådets årsmöte i Sundsvall igår. Jag är rätt nöjd över att vara invald, jag tror det beror på att jag är knuten till Informations- och PR-programmet och säkert också på mitt PR-bloggande.

Sammankallande var Ann T. Ottestig som är rektor för utbildningen. Byråsidan representerades av mig och Bertil Flodin från Gullers Grupp, men roligast var nog att träffa representanter från den offentliga sidan och få ta del av hur det är att verka som informatör i just den världen. Eftersom jag inte har jobbat med den offentliga sektorn i någon större utsträckning så var det extra intressant.

Trots att jag inte är någon veteran i branschen så har jag engagerat mig i branschfrågor en längre tid och därför var det riktigt tillfredsställande att få ge uttryck för alla de synpunkter jag har - och faktiskt känna att dessa synpunkter får gehör.

I år diskuterade vi huvudsakligen inriktningen för PR-forskningen (kommunikation i organisationer) och mina förslag var:

  1. Vilka är de interna ambassadörerna i en organisation? På vilket sätt påverkar de sin omgivning? Hur påverkar man dem?
  2. Nya generationer med nya kommunikationsmönster tar allt större plats i organisationerna på arbetsmarknaden. Vilka effekter har detta för den interna kommunikationen?
  3. Hur standardiserar man på bästa sätt effektmätningen av en organisations kommunikationsinsatser? Vilka KPI:er (key performance indicator) ger rättvisande resultat?

Andra bloggare om , , , , .

PR-program med goda relationer

Monday, September 29th, 2008

Svenskt Näringsliv rankar MKV-utbildningen på Mittuniversitetet högst i landet när det gäller “samverkan med arbetslivet och möjlighet att få jobb efter examen”. Motiveringen lyder:

Topplaceringen för medie- och kommunikationsvetenskap intar Mittuniversitetet med Informations- och PR-programmet. Det erbjuder studenten obligatorisk och poänggivande praktik i mer än 10 veckor, samt möjlighet att söka extra påbyggnadspraktik efter de tre ordinarie åren på programmet. Studenten har även viss möjlighet att delta i fadderföretagsverksamhet och att genomföra projekt och examensarbeten, som sträcker sig över sammanlagt 40 veckor. Andelen övrig samverkan är dessutom hög. Programmet intar även första platsen i den generella rankningen för samtliga utbildningar och lärosäten.

Ladda ned studien.
Programmets hemsida.

Andra bloggare om , , , , , informatör, kommunikatör, , , svenskt näringsliv.